אאא

התרגשות אחזה בקרב בקהילת צאנז בחיפה, כשלראשונה נערך בתלמוד תורה "דרכי אבות - צאנז" שהוקם אך לפני שלוש שנים על-ידי כ"ק האדמו"ר מצאנז, מעמד "בן חמש למקרא".

המסיבה התקיימה באולם הכינוסים נדבורנא, החתנים אמרו את ה'חומש דרשה' המקובל מקדמת דנא, יחד עם המחנך המסור הרב אליעזר מנדלוביץ.

במעמד נשאו דברים האדמו"ר מנדבורנא חיפה, האורח הנכבד ראש הישיבות הגרימ"ד, בן כ"ק האדמו"ר, הרה"ג צבי הורונצ'יק אשר הטיבו להביא את שבחו של הת"ת שיצא שמו לתפארת.