אאא

סאגת הפקעת אתר הציון הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי במירון הנמשכת מזה מספר שנים עומדת כעת בפתחו של השלב האחרון.

בחודש הקרוב עומד בית המשפט העליון לדון בתביעת ההקדשות בעלי הקרקע בטאבו מזה שנים רבות, עוד לפני קום המדינה, לביטול צו ההפקעה עליו חתם בזמנו שר האוצר לשעבר יאיר לפיד. כזכור, משרד האוצר הוביל בעבר מהלך השתלטות על אתר הציון הקדוש באמתלאות שונות.

משפטנים בכירים אף הנפיקו חוות דעת משפטיות כי ההפקעה נוגדת את זכויות האדם, זכויות יסוד וחופש הדת, ואילו ההפקעה הייתה נעשית על ידי כל מדינה אחרת בעולם הייתה קמה קול זעקה גדולה גם על ידי ראשי מדינת ישראל.

גדולי ישראל תקפו את המהלכים וציינו כי במידה והציון הקדוש יעבור לידי המדינה, תהיה פגיעה אנושה בקדושת וצביון המקום, כפי שיאיר לפיד עצמו כתב בצו ההפקעה כי אחת ממטרות המדינה היא לפתח את "התיירות" במקום קדוש זה.

ב'דעת תורה' עליו חתמו גדולי ישראל זצ"ל מכל החוגים ובראשם: מרנן הגרי"ש אליישיב, הגר"ש וואזנר, הגרמ"י ליפקוביץ, הגרח"פ שיינברג זצ"ל, אליהם הצטרפו גדולי ישראל הגראי"ל שטיינמן, הגר"ח קנייבסקי ועוד נכתב: "הנה שמענו בחרדה שהשלטונות רוצים להשתלט על אדמת קודש מקום מנוחת התנ"א רשב"י זיע"א באתרא קדישא מירון ת"ו, ולזאת מתכוננים להפקיע ולבטל את ההקדש ולהעביר את בעלות המקום לידיהם היל"ת".

"אשר על כן באנו בזה לגלות דעת תורה שעל פי דין תורתינו הקדושה, מקום קדוש זה המשמש לתפילה ולעבודת השי"ת הוא בגדר נכסי הקדש, כאשר היה מאז ומקדם מתקופת האריז"ל והבית יוסף במשך מאות בשנים, וברור שאסור ע"פ דין להעבירו לידיים זרות ורחוקות מרוח ישראל סבא, ושר תוצאות מהלך כזה מי ישורנו ה"י, ומוטלת חובה על כל מי שהיכולת בידו לעשות כל טצדקי לבטל את הדבר ושלא יצא אל הפועל ח"ו".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'חדשות' ותישארו מעודכנים

בפסק הלכה עליו חתמו הגאונים רבי שלום כהן, רבי שלום בעדני, רבי משה צדקה, רבי בן ציון מוצפי, רבי דוד בצרי ורבי ראובן אלבז, נכתב: "על דבר שמועה לא טובה כי באה, אשר השלטון רוצה להפקיע את הציון הקדוש של הרשב"י וסביבותיו, מידיהם האמונות של ההקדשים המנהלים את המקום זה מאות בשנים, מאז תקופת המקובל הקדוש מהר"א גאלאנטי זיע"א שבנה את המקום בקדושה וטהרה - במטרה להפוך את המקום ח"ו לאתר תיירות".

עוד כתבו הרבנים: "אוי לנו שקודש הקדשים, אשר גדולי עולם מדורות עברו, רעדו וחרדו לגודל קדושתו, ייהפך ח"ו למערת פריצים, וייצרו צעדיהם של החרדים לדבר ה' הפוקדים את המקום בכל ימות השנה, לשפוך שיחם ויהבם בפי בורא עולם".

"אנו מוחים נמרצות נגד מגמה זו, ודורשים בכל תוקף לבטל את ההפקעה השרירותית, וכל מי שידו במעל לא ינקה, כי פוגעים בזה בהאי תנא אלקי המרגיז ממלכות", הוסיפו הרבנים.

נציגיהם של גדולי ישראל המרכזים את המאבק, מסרו כי "כעת לאחר נפילת השלטון הקודם שבלט בעוינותו לדת ישראל, וכניסת המפלגות החרדיות לעמדות מפתח בקואליציה, הינם סמוכים ובטוחים בכוחו של הרשב"י כי למרות שכבר אוחזים בסוף הדרך ממש, לפני הערכאה האחרונה, בכ"ז תתבטל הגזירה הקשה, כחלק מביטול 'מורשת לפיד'".