אאא

סערת הרב מצפת: הגאון רבי שמואל אליהו, רבה של העיר צפת, שחשף את הפרשה החמורה של הרב הדתי לאומי החשוד במעשים חמורים, שיגר מכתב לרבנות הראשית בו הודיע כי משפחת אליהו אוסרת על הרב החשוד להשתמש בשמו של הראשל"צ הגאון רבי מרדכי אליהו זצוק"ל, בכשרות שהוא מנהל ועומד בראשה.

המכתב שוגר לראש אגף הכשרות הרב יעקב סבג ונשלח בהעתק לראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף והרב הראשי הגאון אבי דוד לאו.

במכתב הרב אליהו נכתב: "הנדון: בעניין בד"ץ "***", נשאלנו רבות לאחרונה בעניין הבד"ץ שבנדון, ועל כן ראינו לנכון להבהיר לציבור הרחב כי אין לנו כל אחריות לגבי תוצרת בד"ץ זה העושה שימוש בשמו של מו"ר אבינו מרן הראשון לציון – הרה"ג מרדכי אליהו זצוק"ל".

לדבריו: "הודענו לנוגעים בדבר כי כל המשך שימוש בשם מו"ר אבינו זצוק"ל החל מר"ח אב תשע"ה, הן באופן ישיר והן באופן מרומז הינו בניגוד גמור לדעתנו ועשוי להוות אף הטעית הציבור באשר לרמת הכשרות הואיל וכבר ידועה הייתה מידת החמרת אבינו בהלכות הכשרות כלפי עצמו וכלפי שלוחיו, וגוף זה כאמור אינו מטעמינו".