אאא

פרסום ראשון: בעקבות הפרשה החמורה שנחשפה בחודש האחרון בעיר צפת, הודיע אחד מחשובי מנהיגי חסידות 'ברסלב', ראש ישיבת 'חוט של חסד' הרה"צ רבי שלום ארוש כי הוא מפסיק לקבל נשים במסגרת שעות קבלת הקהל.

ל"כיכר השבת" נודע כי עם התפוצצות הפרשה החמורה בצפת, הודיע הרב ארוש לחסידיו ולתלמידיו כי הוא קיבל החלטה שמעתה והלאה לא תתאפשר אצלו קבלת קהל לנשות הקהילה.

הרב הסביר לתלמידים את החלטתו ואמר כי "יצר הרע של הרבנים הוא גדול משאר בני האדם", ולכן אסור לרבנים לקבל נשים להתייעצות במסגרת קבלת הקהל.

במסגרת ההוראה החדשה, הועברה הודעה לחברי הקהילה גם באמצעות הודעות ומסר ב'עלון' של הקהילה, וכך גם הכריז הרב במהלך שיעוריו בישיבת 'חוט של חסד'.

הגר"ש ארוש קבע כי גם במצב שהבעל מגיע להתייעצות לצד האישה הוא אינו מוכן לקבלה ולכן מעתה ואילך נשות הקהילה שירצו להתייעץ עם הרב, הדבר יעשה אך ורק באמצעות פתק שישלחו דרך הבעל.