אאא

שירות הגברים בצה"ל יקוצר החל מהיום (ראשון) ל-32 חודשי שירות במקום 36 שהיה עד כה וזאת לאור החלטת ועדת שקד שהכינה את חוק הגיוס בממשלה הקודמת.

היום יחל מחזור גיוס יולי 2015 ליחידות השדה. זהו הגיוס הראשון בו גברים יתגייסו לשירות המקוצר בעקבות ההחלטה על קיצור שירות של ארבעה חודשים. בנוסף, זוהי הפעם הראשונה בה מתגייסים המיועדים להכשרה בחיל המשטרה הצבאית ובחיל השלישות יגיעו ישירות לקריית ההדרכה שבדרום.

בגיוס הקרוב עתידים להתגייס לצה"ל מיועדים לשירות קרבי ביחידות השדה, למערך תומכי הלחימה ולמערכים נוספים.

לאור נתוני העלייה מהתפוצות ורצון העולים לשירות משמעותי, במחזור גיוס זה יפתח לראשונה קורס לחיזוק קליטתם בשירות הצבאי בו יועברו תכנים במגוון תחומים כדוגמת היכרות עם השירות הצבאי, מסורת העם והמדינה, רמת העברית ועוד. הקורס יאפשר לבוגריו השתלבות טובה יותר בשירות הצבאי ומיצוי מיטבי של יכולותיהם.

מתגייסי מחזור יולי 2015 הם הראשונים לדרג את רצונותיהם בשאלון ההעדפות החדש - שאלון רחב בו מובע רצונו של המיועד לשירות ביטחון בצורה משמעותית יותר ובכך מאפשר שיבוץ איכותי וממוקד. מנתוני השאלון החדש עולה כי המוטיבציה ללחימה נשמרה יציבה וכי אחד משני מועמדים ללחימה מעוניין להשתבץ באחת מחטיבות חיל-הרגלים.