אאא

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה הצהריים את הצעת החוק של יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני וח"כ אורי מקלב הקובעת 'העדפה מתקנת' לציבור החרדי בשירות הציבורי.

בדברי ההסבר להצעת החוק כותבים גפני ומקלב כי: "חקיקת הייצוג ההולם שעברה בכנסת בשנים האחרונות נועדה ליצור העדפה מתקנת של מגזרים שונים באוכלוסייה, אשר ייצוגם בשירות הציבורי קטן מחלקם היחסי באוכלוסייה ואולם, מגזר אחד באוכלוסייה שייצוגו בשירות הציבורי הוא הנמוך ביותר יחסית לחלקו באוכלוסייה הוא הציבור החרדי, אך לגביו אין כל חקיקה בנושא זה".

לדבריהם: "הממשלה אף קבעה כיעד לאומי את שילובו של ציבור זה בתעסוקה. לפיכך, מוצע לתקן את חוק שירות המדינה ואת חוק החברות הממשלתיות בהם קיימות הוראות הנוגעות לייצוג הולם של מגזרים שונים בשירות המדינה ובחברות ממשלתיות, ולהוסיף בהם הוראה המחייבת ייצוג הולם של בני המגזר החרדי".

החוק יעבור להצבעה בקיראה טרומית במליאת הכנסת, ולאחר מכן ישובץ באחת הוועדות שתיקבע על ידי המליאה. יצוין, כי חוק דומה של גפני אושר בכנסת הקודמת, וערב הקמת הממשלה החדשה סוכם בין יהדות התורה וש"ס לבין הליכוד כי החוק יעבור ויאושר.