אאא

בימים אלו, תשעת הימים, ימי האבל בהם מקונן עם ישראל על חורבן בית המקדש, נוהגים ברבים מקהילות ישראל לומר "תיקון חצות" ולבכות בדמעות שליש על חורבן הבית ועל צער גלות השכינה וייסורי עם ישראל.

ברבים מהילות הקודש, בחצרות החסידים והמקובלים כמו גם רבני עדות המזרח נוהגים לומר את תיקון חצות גם בשעות הצהריים של היממה כאשר חולצים את המנעלים ויושבים על כסאות נמוכים או על רצפת הבית כפי שההלכה מחייבת.

אמש נצפה הגאון רבי משה צדקה בהיכל ישיבת פורת יוסף בירושלים כשהוא יושב על מדרגות ארון הקודש ומקונן בבכי מר ובדמעות שליש על חורבן בתי המקדש.

הבוקר נלכד בעדשת הצלם שוקי לרר, חבר מועצת גדולי התורה של תנועת "דגל התורה", הגאון רבי יצחק זילברשטיין, רבה של שכונת רמת אלחנן בבני ברק, כשהוא יושב על הרצפה בהיכל בית מדרשו "בית דוד" שבעיר חולון ואומר בכאב עצור "תיקון חצות" וקינות על חורבן הבית ושנאת החינם שגרמה לכך בעונותינו הרבים.