אאא

אבינועם קוטשר, ראש לשכתו של רבה הראשי של ירושלים הרב אריה שטרן, זומן לשימוע בפני יו"ר המועצה הדתית בירושלים יהושוע ישי, זאת בעקבות האשמות קשות נגד קוטשר.

ישי שיגר מכתב חריף ביותר לקוטשר, בו הוא שוטח את ההאשמות הקשות כנגדו, בין היתר, תקיפת עובד, איומים והדלפות לתקשורת. "ביום רביעי 15 ביולי הגאון הרב שטרן שליט"א קרא ללשכתו למזכיר אגף הכשרות כדי לחתום על תעודת כשרות" נכתב בהזמנה לשימוע. "מזכיר האגף הגיע ללשכת הרב אולם לא אפשרת לו להיכנס ואף תקפת אותו פיזית בנוכחות עובדי המועצה שהיו נוכחים במקום. בנוסף, העלבת אוותו בנוכחות עובדי המועצה אחרים תוך שאתה שר לו שתכניס אותו לכלא 6. התנהלות זו עולה בין השאר לכדי עבירה". 

עוד נכתב כי "ביום חמישי 16 ביולי גרשת ממנהלת לשכת הרבנים (בפועל) לקבל חומר מהמחשב שלה למרות שאמרה לך שאין לה את החומר החלטת לחפש בעצמך בעמדת המחשב שלה למרות התנגדותה כפית את עצמך עליה. התנהלות זו עולה בין השאר לכדי עבירה".

יו"ר המועצה מוסיף במכתב: "ביום חמישי 4 ביוני הלכת עם הרב שמואל זמלמן, מפקח הכשרות במועצה, לקפה ארומה במחנה יהודה, שם הצגת את עצמך בפני בעל העסק כעמיחי קריגר, מפקח במחלקה לאכיפת חוק הונאה בכשרות ברבנות הראשית לישראל ופועל מטעמו של רפי יוחאי מנהל המחלקה. התחזות זו הייתה כדי לקבל מידע מבעל העסק על עבודתו של המשגיח. פעולה זו מעידה על כוונה לנהל רבנות בתוך רבנות, לעקוף את אגף הכשרות ולא להישמע להוראות הנוהל של הרבנות והמועצה. התנהלות זו עולה בין השאר לכדי עבירה".

 (צילום: כיכר השבת)
הרה"ג אריה שטרן (צילום: פלאש 90)

"לאחרונה התפרסמו בתקשורת כל מיני האשמות בדבר התנהלות לא תקינה של מערך הכשרות, כגון: העסקת מקורבים, רשימות שנלקחו "לכאורה" מלשכת הרב, רישום כוזב במסמכי תאגיד, ועוד פרסומים נוספים אשר פגעו באופן אנוש במערך הכשרו. למיטב ידיעתי אתה היית המקור למידע שהועבר לפרסום".

ישי מוסיף וכותב: "העברת מידע למקור חיצוני במטרה לפגוע בארגון בו הינך מועסק הוא הפרה של הוראות מנהל ועולה אף לעבירה על חוק העונשין. אין לאף עובד רשות לפנות לתקשורת או להעביר למי שאינו מוסמך נתונים בדבר פעילות המועצה ללא קבלת אישור מראש. בנוסף, העברת המידע הינה פגיעה בחוק מאגרי מידע, דבר שיכול לחשוף את המועצה לתביעות משפטיות. פעולה זו יש בה גם הפרה של כללים הלכתיים עד לפגיעה במעמדו של הרב".

ישי הפריך את הטענות כאילו הוא מחבל בפעולות הרב שטרן בנושא הכשרות: "הטענה שנתתי, כביכול, הוראה שלא לשתף פעולה עם הרב לא תוכל להתקבל שכן ההוראה שניתנה למנהל האגף ומפקחי הכשרות הייתה בדיוק הפוך, אולם בחרת להוליך את הרב שולל. במצב דברים זה הגעתי למסקנה שעלינו לבחון את המשך העסקתך. מטרת השימוע היא לתת לעבד הזדמנות ליתן טעם מדוע לדעתו אל לה למועצה לפעול כפי שמבקשת לפעול מהנימוקים שתוארו בכתב הזימון לשימוע".

לסיום נכתב: "לפיכך הינך מוזמן לשימוע בעניינך, בה תינתן לך האפשרות להגיב לטענות כמפורט לעיל. אי הופעתך במועד שנקבע תתפרש כוויתור על הליך השימוע והמועצה תהיה רשאית לקבל כל החלטה באשר להמשך העסקתך".

בסביבתו של הרב שטרן מסרו בתגובה ל"כיכר השבת": "מדהים איך יו"ר מועצה דתית בוחר לחפות על השחיתות במועצה בניהולו ובמקום להתייחס לטענות והממצאים הקשים תחת ניהולו בוחר להזמין לשימוע הזוי את מי שחשף את השחיתות. מוטב שמר ישי ייתן קודם כל הסברים לציבור על העסקת בני משפחתו והעסקת בני משפחת מזכיר אגף הכשרות, פיטורי משגיח בשל חשד שהדליף מידע לרבה של ירושלים ואיום על רבה של ירושלים בדרישה שיפטר את ראש לשכתו אחרת יפסיק את שיתוף הפעולה עם המועצה הדתית".