אאא

חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שמעון בעדני יצא היום (שני) למסע תפילה בקברי הצדיקים בצפון הארץ. בין היתר ביקר הגר"ש בעדני בציון הרשב"י במירון, ובציון התנא רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה.

לאחר מכן יצא הגר"ש בעדני להתפלל בקבר מרן הבית יוסף זצ"ל, שם מספרים מקורביו כי הרב "מירר בבכי במשך דקות ארוכות בעומדו ליד הציון לבקש עבור כלל ישראל העוסק בתורת הבית יוסף ובזכות שעוסקים בלימוד יעתיר בתפילה על כלל ישראל".

כמו כן, ביקר חבר מועצת החכמים בציון האר"י הקדוש בצפת, בציון רבי מאיר בעל הנס, והרמב"ם. ובציון רבי עקיבא.

לדברי מקורביו: "במהלך השתטחותו על ציון רבי עקיבא מירר הרב בבכי ואמר לתלמידיו "רבי עקיבא זכותו תגן עלינו זכה להגיע לדרגות גבוהות, היאך הגיע לדרגות כאלה, למרות שהיה בן גרים נהיה גדול בתורה, מזה צריך ללמוד ולדעת כמה בן אדם יכול לגדול גם בלי שום יחוס וכדומה, העיקר לעבוד את ה' ולעסוק בתורה"".