אאא

פיקוד העורף יצא הבוקר (שלישי), בהודעה חריגה לציבור ולפיה ישנם אזרחים ברחבי הארץ שקיבלו הודעה שגויה ולפיה תוקפן של ערכות המגן פג ויש להחליפן בדחיפות. 

 בהודעה נאמר כי בימים האחרונים אזרחים רבים פנו בכדי להחליף את ערכות המגן, משום שלטענתם פג תוקפן. בירור קצר העלה, כי אותם אזרחים מודאגים הגיעו לאחר שקיבלו הודעה מזויפת למכשיר הסלולרי שברשותם. 

בעקבות כך הבהירו בפיקוד העורף, כי מדובר בהודעה מזויפת. גורמים בפיקוד העורף הבהירו כי הודעות אמת מטעמם מתפרסמים דרך הערוצים הרשמיים של צה"ל, כמו אתר האינטרנט או דף הפייסבוק הרשמי. 

לפני שש שנים פורסמה הודעה דומה ובה נקראו אזרחי המדינה להחליף את ערכות המגן. גם אז, כמו הפעם, לא ברור מי עומד מאחורי הפצתה.