אאא

המאבק במועצה הדתית ירושלים • המבקר מתערב: לאחר שיו"ר המועצה הדתית בירושלים יהושע ישי הוציא זימון לשימוע לאבינועם קוטשר, ראש לשכתו של רבה הראשי של ירושלים הרב אריה שטרן, מתערב מבקר המדינה יוסף שפירא בפרשה ומוציא צו הגנה לקוטשר.

המבקר, שקיבל מכתב תלונה מקוטשר על הזימון של יהושע ישי, הוציא צו זמני: "הריני מצווה בזה כי המועצה הדתית בירושלים לא תקיים שימוע בעניינו של קוטשר, לא תפסיק את העסקתו ולא תפגע בתפקידו, במעמדו, בסמכויותיו, ובכלל זה תתאפשר לו להמשיך בעבודתו הסדירה".

המבקר מבקש מהמועצה להגיב בתוך עשרים יום ומבהיר כי "אין במתן צו זמני זה כדי להביע עמדה בשאלת צדקתה או אי צדקתה של התלונה".

במכתב כותב המבקר כי קוטשר טען שהזימון לשימוע נעשה בעקבות פעילותיו כעוזר הרב הראשי לבחינת מערך הכשרות שהעלתה חשד לשחיתות ומעשים בניגוד למנהל תקין. עוד ניתן ללמוד ממכתב המבקר, כי קוטשר מסר מידע ושיתף פעולה במשטרה כנגד יהושע ישי.