אאא

מספר הרב משה יהודה שניידר, החברותא של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן על מאורעות השבוע בבית הגראי"ל כאשר סיפרו לו בשם הגאון רבי יצחק זילברשטיין שבא לפניו מעשה באחד שנסע במטוס ולקח איתו הביתה את האוזניות שמחלקים לנוסעים לאחר שהיה סבור שזה ניתן במתנה.

לאחר זמן מה הוא נפטר, ובא לאמו בחלום ואמר לה שיש במגירה שלו שתי אזניות, אחד בחבילה סגורה, ואחד פתוח, ומבקש שתחזיר אותם לחברה שלקח מהם, כי אין לו מנוחה בעולם האמת בגלל זה.

בני המשפחה באו אל הרב זילברטשיין ושאלו אותו האם להתייחס לחלום, היות וזו חברה של גויים. וכמובן הורה להם להחזיר.

כאשר מרן ראש הישיבה שמע את זה היה נראה שלא מתפעל מהמעשה והגיב: "הרי גזל עכו"ם אסור...", והוסיף ואמר: "הדבר הכי חמור בגיהנום, זה גזל!".

כמו כן נשאל מרן הגראי"ל על מכירת דגים קפואים, שמצוי שמכניסים בשקית כמות דג פחות מהמשקל, וכדי להשלים את המשקל מוסיפים חתיכת עור דג שאינו ראוי לאכילה, האם מותר להתעסק במכירה של דגים כאלו, כאשר השואל מציין כי "כולם עושים כך".

מרן הרב שטיינמן השיב מיד: "כולם בגיהנום..." והדגיש כי אין זה היתר מה שכולם עושים. והביא ראיה מגמרא מסכת תענית, שכתוב: "תנו רבנן ארץ מצרים הויא ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה והוא אחד מששים בכוש, וכוש אחד מששים בעולם, ועולם אחד מששים בגן, וגן אחד מששים לעדן, ועדן אחד מששים לגיהנם, נמצא כל העולם כולו ככיסוי קדרה לגיהנם".

והיסף מרן הגראי"ל בקול: "אגרויסער גיהנום..." גיהנום גדול! ומוסיף: "הקב"ה ברא את העולם, וברא כבר מתחילה את הגיהנום, ועשה אותו כל-כך גדול, כי ידע שכל העולם יהיה בגיהנום".

ורצו לומר סברא להקל היות ואנשים כבר התרגלו לכך, ששמים להם עור במקום דג, וממילא זה מחילה. ואמר מרן הגראי"ל כי גם אם נאמר כן, זה רק אחרי שכבר למד שככה זה הולך, אבל בפעם ראשונה שלא ידע הלוקח מזה, הרי בודאי זה גזל, ומספיק גזל פעם אחת...