אאא

נשיא המדינה רובי ריבלין קיים ביקור מיוחד במשרד הבריאות. הנשיא נועד עם סגן השר יעקב ליצמן, קיים ישיבה עם הנהלת המשרד ושיבח את פעילותם.

ריבלין התייחס למשבר בהדסה ואמר כי "במרכז הדסה, יש רופאים יהודים וערבים, חולים יהודים וערבים, אחיות יהודיות וערביות, אנשי משק ותחזוקה יהודים וערבים, כולם יושבים יחד, כולם דואגים למצוקות ולרפואת החולים, כל אחד באמונתו".

"הגאווה שלנו צריכה להיות על כך שאנו בהגדרה לא רוצים הבדל בין חולה לחולה. הגיע זמן שלהדסה ימונה מנכ"ל שיפתור את הבעיות, המנהליות והתקציביות".

ליצמן אמר באירוע: "תודה רבה שבאת לחזק אותנו, אדוני הנשיא. אנו פועלים יחדיו לאורך השנים וחברנו יחדיו במשימות חברתיות ולאומיות. מערכת הבריאות שלנו צריכה חיזוק ותקציבים. צריך לחזק את מערכת הבריאות הציבורית בישראל. בעניין הדסה – אני הבאתי את פרופ' רוטשטיין, ואני פועל למינויו בקרוב. ואני אומר לך אדוני הנשיא, אם הדסה תיפול חלילה - זו לא תהיה אותה ירושלים. אי אפשר את ירושלים ללא הדסה חזקה".