אאא

מבוכה לאוצר: מידע על מיליוני מבוטחים בישראל, שנשמר על כונן גיבוי, נגנב מקטנוע של חברת שליחויות, בתחילת השבוע.

על פי הידוע עד כה, המידע שהיה מאוחסן בכונן הגיבוי, לא הכיל מידע אישי על המבוטחים, כמו מספרי תעודות זהות או שמות.

בין הנתונים נכללו, סכומי התביעות ששולמו , מקרי התביעות השונים וכן תחשיבים שונים.

את הוראת השליחות נתנה חברת "רון בינה", המספקת שירותים למשרד האוצר. ההערכה לעת עתה היא היא כי מדובר בגניבה אקראית.

ממשרד האוצר נמסר בתגובה: "חברת רון בינה אקטוארית בע"מ, שזכתה במכרז להפעלת מאגר סטטיסטי בשוק ביטוח רכב חובה, עדכנה את אגף שוק ההון במשרד האוצר כי נגנב ממנה עותק שמכיל נתונים אודות תביעות ביטוח רכב חובה. אגף שוק ההון עדכן את רשויות האכיפה, ופועל בהתאם להנחיותיהן".