אאא

בחודשים האחרונים מתחזקת בציבור החרדי המלחמה התקיפה כנגד מה שמכונה בפי הרבנים והעסקנים "פגעי הטכנולוגיה", נושא הכולל בתוכו אינטרנט פרוץ ומכשירי סלולר שאינם חסומים.

גדולי האדמו"רים וראשי הישיבות מביעים את זעקתם על האסונות הרוחניים העלולים להיגרם משימוש שאינו הגון וראוי. בחצרות חסידים רבות התירו את השימוש בסלולר החכם המוגן לבעלי עסקים ולכאלו הזקוקים לכך לצורך פרנסתם.

חלק מהעסקנים ואישי ציבור ויהיו שיאמרו שאולי אף מספר רבנים מועט מחזיק ברשותו "סלולאר שאינו כשר" לגמרי המקבל הודעות סמס ואולי אף וואטסאפ.

בעקבות החיזוק הרוחני בנושא החשוב הודיע ביממה האחרונה הגאון רבי שלום בער סורוצקין, ראש מוסדות "עטרת שלמה", הכוללים תחתיהם אלפי אברכים, תלמידי ישיבות ותינוקות של בית רבן, כי הוא מוותר על החזקת סלולר שיש בו סמס (הודעות טקסט) וכי מעתה ואילך הוא ישתמש אך ורק במכשיר סלולרי כשר בלבד.

"לכל ידידי ומכירי ה' עליכם יחיו! מהיום ואילך בעז"ה אני סוגר את התקשורת הכתובה, וכן את המספר הזה", שלח הגרש"ב הודעת טקסט אחרונה לאנשי הקשר ובישר להם על מספרו החדש שיהיה כשר למהדרין.

יצוין כי התקשורת הכתובה עם הגרש"ב תתקיים דרך עוזרו האישי ונאמנו אבי רפול.