אאא

מה חושב מרן ראש-הישיבה הגראי"ל שטיינמן על התנהלותם של בני הישיבות בבין הזמנים? הרב משה יהודה שניידר, החברותא של מרן הגראיל שטיינמן סיפר כי השבוע לאחר סיום השיעור ביום רביעי לתלמידי "אורחות תורה" נשא ראש-הישיבה דברי חיזוק לימי הבין הזמנים. "בין הזמנים סכנה גדולה לנשמה!", אמר ראש הישיבה. "מֶען פַארגֶעסט זַאך אַז מֶען דַארף לֶערנֶען - שוכחים שצריך ללמוד".

ראש-הישיבה נשאל כמה שעות צריך ללמוד בבין הזמנים, והשיב בתוקף: "אין כזה דבר שאדם צריך ללמוד זמן מסויים, הרי כתוב והגית בו יומם ולילה! נכון, במציאות הוא לא יכול ללמוד כל הזמן, הפשט הוא שמצד "הדין" צריך ללמוד כל הזמן". 

התלמידים ביקשו ברכה לבין הזמנים, שיזכו ללמוד כמו שצריך, ומרן השיב: "הלוואי שאני אזכה". ראש-הישיבה הוסיף ואמר: "לחטוא אין זמן. היצר הרע אינו תלוי בזמנים, ממילא לא נסתיים אצלו כעת הזמן, אלא נמצא תמיד".