אאא

בערב תענית צום תשעה באב פורסמה בישיבת "מעלות התורה" בירושלים מודעה מיוחדת בה מועבר מסר לתלמידים בשמו של ראש הישיבה הגאון רבי שמואל אוירבך לפיו יש להיזהר שלא לומר בקול רם הנראה כניגון את הקינה הנאמרת בתום הקינות "אלי ציון ועריה" זאת משום שנראה כזמר.

במודעה שהיתה תלויה על לוח המודעות נכתב: "בסיעתא דשמיא ערב תשעה באב ייהפך לששון ושמחה. הנני להעיר הערה קטנה וגדולה היא אלי, בדבר אשר בסוף הקינות שאנו מקוננים על חורבן בית המקדש ובגמר הקינות קמים ואומרים בקול רם 'אלי ציון ועריה'.

"ואני מבקש מאוד לא להרים קול בזה אשר נראה כקול זמרה ממש, וחס ושלום כאילו לועגים על הקינות וכו, נא לאומרו בקול יותר שקט ובקול בוכים ולהתבונן במה שאומרים ופירוש הדברים.

"כל המתאבל וכו' זוכה ורואה בשמחתה, להתבונן היטיב בעומק הענין כי רב הוא להתעורר לתשובה וה' יחננו וירצנו. המצפה לשוב בתשובה שלמה".

ואכן היום במניין התפילה של הגר"ש אוירבך אמר הוא בעצמו את הקינה המדוברת בקול בוכים ואחריו כל הקהל כשהם נזהרים לעשות זאת בקול נמוך ובאמירה עצובה.