אאא

נחתם הסכם קיבוצי חדש ברכבת ישראל. ההסכם, שיחול על עובדי חטיבת הנוסעים ברכבת מעניק להם שורת תגמולים בשל הגידול בעומס העבודה וכן מסדיר את דרגות הקליטה והקידום של נהגים חדשים בחברה.

במסגרת ההסכם, נחתם לראשונה סעיף המקנה לנהגי הנוסעים את האופציה ללמוד ולעבור לדירוג טכנאים, כאשר החברה תאפשר לכל נהג ללמוד באופן פרטי ולקבל החזר על מלוא עלות התואר. במקביל, כל נהג נוסעים יוכל לקבל גמול ב' כנגד קורס רכבתי של 400 שעות, קורס אותו תעביר החברה על חשבונה.

כחלק מההסכם, נהגי הנוסעים יהיו זכאים לגמול על "הקפצות" לעבודה. סעיף נוסף קובע כי פקחים, מנהלי תחנות במשמרת ומנהלי תחנות תפעוליות יהיו זכאים למענק מיוחד על תקופת העומס ברכבת מ-14.6.14 ל-31.10.14.

ההסכם אף מסדיר את קידומם של פקחים לתפקידי מנהלי משמרת, העברתם של נהגים מחטיבת מטענים לחטיבת נוסעים והוא קובע כי מנכ"ל הרכבת יעניק מספר דרגות אישיות לנהגי נוסעים אשר הגיעו לדרגה מקסימלית. ההסכם גם מסדיר את דרגות הקליטה והקידום של עובדים חדשים.