אאא

פתיחת הצום: השנה, צום תשעה באב נדחה עקב השבת ולכן צריך להבדיל גם על כוס יין במצאי הצום. ההבדלה כוללת רק ברכת הגפן וברכת ההבדלה ללא נר ובשמים. 

זמני יציאת הצום:

ירושלים - 20:10

בני ברק -  20:13

חיפה - 20:14

באר שבע - 20:12

נוהגים לקדש הלבנה במוצאי תשעה באב ויטעם משהו קודם הברכה, ואם יכול יביא מביתו נעלי עור וילבשם קודם ברכת הלבנה.

במקבץ ההלכות שהתפרסמו ב"כיכר השבת", כותב הרב יוסף חיים אוהב ציון כי בשנה זו כבר במוצאי תשעה באב מותר להסתפר, להתגלח, לרחוץ בחמין, לכבס, לשמוע שירים, לברך שהחיינו, לאכול בשר ולשתות יין.

 אולם יש להדגיש כי ברמ"א בסימן תקנ"ח סעיף א', נפסק, כי יש לאסור אכילת בשר ושתית יין עד למחר בבוקר, משום אבלות של היום.