אאא

המשטרה חשפה שתי בריכות בעיר החרדית אלעד שהופעלו שלא כחוק על ידי שני תושבי העיר.

בימים האחרונים התקבל מידע במשטרת ראש העין על כך שישנן שתי בריכות המופעלות בבתים פרטיים באלעד.

המשטרה פתחה בחקירה ובסיומה הוזמנו לשימוע שני בעלי הבריכות. האחד הפעיל בריכה על גג בית והשני הפעיל בריכה בחצר בית.

השניים הוזמנו לשימוע לאחר שהתברר כי המקומות משמשים כבריכות ציבוריות ובתשלום.

בשימוע שנערך להם התברר כי לבריכות אין מצילים ואין אישור בטיחותי או אישור להפעלת המקום.

בשל כך הוחלט במשטרה לסגור את הבריכות לצמיתות למעט לשימוש פרטי ובכפוף לאישור מתאים מהרשות המקומית.