אאא

שערוריית אי קבלתן של למעלה ממאה בנות בעיר אלעד, ספרדיות ואשכנזיות, רק בשל העובדה שהן בנות להורים עובדים, למרות שמדובר במשפחות חרדיות לכל דבר ועניין, מחזירה אותנו לתולדותיו של סמינר 'זלזניק' שהחמיר השנה את תנאי הקבלה.

לא מדובר בפעם הראשונה שסמינר 'זלזניק' נמצא בכותרות ובנסיבות שליליות. בעבר יצא נגד הסמינר צו סגירה וזאת בשל אפליית הבנות הספרדיות.

עד שנת הלימודים תשע"ד בנות בעיר אלעד שרצו ללמוד במוסד אשכנזי נאלצו לצאת למוסד חינוכי מחוץ לעיר מאחר ובעיר לא הוקם סמינר אשכנזי. במקביל, לציבור הספרדי היה מענה בסמינר 'זלזניק הספרדי', ששימש מוסד חינוכי לבנות הספרדיות. מנהלת הסמינר היא הגב' לאה זלזניק.

לקראת שנת הלימודים תשע"ה, החלה זלזניק בעריכת מבחני קבלה לתלמידות כיתות ט'. בצעד חריג ערכה זלזניק שני מועדי רישום נפרדים, האחד פורמלי ומפורסם לציבור על ידי עיריית אלעד, והשני בלתי פורמלי אשר מיקומו עבר מפה לאוזן בלבד.

במועדים אלה, נערכו שני סוגים שונים בתכלית של מבחני קבלה - האחד לתלמידות העדה הספרדית והשני לתלמידות העדה האשכנזית.

כ-88 תלמידות המשתייכות לעדה הספרדית נבחנו במועד הפורמלי אשר מיקומו ומועדו פורסמו לציבור ונדחו כולן ללא יוצא מן הכלל.

לעומת זאת, כחודש מאוחר יותר, ביום 6.3.2014 נבחנו בנפרד כ-30 תלמידות אשכנזיות. תלמידות אלו נבחנו במתכונת מבחן שונה ובה שאלות פשוטות באופן ניכר בהשוואה למועד הראשון הידוע והמפורסם לכל. מעדויות אשר הגיעו למנהל המחוז עולה כי במועד מבחן זה הותר לתלמידות להעתיק כמו כן במועד זה נאמר לתלמידות שהם קבוצה סגורה ואיכותית וכי לא חייבים להצליח במבחן, מצו"ב תמלול מתיעוד שבוצע במבחן זה.

מבחן הקבלה לתלמידות האשכנזיות, נערך מחוץ לכותלי בית הספר, בבית כנסת ברחוב אבן גבירול בעיר, ולמעשה לא היה זה אלא "כנס פתיחה" מרגש למסלול "המיועד לבנות הרמ"א", במהלכו הובטח לתלמידות מראש כי יתקבלו למוסד.

התלמידות אשר נבחנו במועד זה והשייכות ככלל לעדה האשכנזית, התקבלו כולן ללא יוצאת מן הכלל.

על התנהלות של זלזניק ניתן ללמוד גם ממכתבו של מנהל אגף החינוך בעיריית אלעד, מרדכי ממליה, אשר נכתב בתאריך 16.2.14, לאחר מבחני הקבלה הפומביים שהתקיימו ואליהם ניגשו אך ורק הבנות הספרדיות: "הובא לידיעתי כי קיימת קבוצה של בנות שלא נרשמו כלל לתיכונים ולדברי ההורים הם סיכמו עם מנהלת תיכון בית יעקב החדש כי הגב' לאה זלזניק שהיא תפתח להן כיתה נפרדת בתוך התיכון הקיים, עם הפרדה של שעת הפסקה מהתיכון הקיים וללא מבחן מקדים. קרי, עולה כי ישנה רשימה סגורה מראש לכיתה נפרדת ללא רישום ומבחנים הנהוגים לכלל הבנות העולות לתיכונים בעיר. אני רואה בחומרה תופעה זו של שיתוף פעולה שתביא לאפליה על ידי מנהלת תיכון".

בעקבות ההתנהלות של זלזניק, החליט מנהל המחוז מאיר שמעוני להקפיא את כל החלטות הקבלה ולהזמין את המנהלת לשימוע במשרד החינוך.

לאחר השימוע כתב שמעוני: "מצאתי כי יש בהליכי הרישום ביטוי לטעמים זרים לכאורה בקליטת תלמידות ובדחיית תלמידות אחרות, לפיכך יש מקום לבטל את הליכי הרישום, ולפעול לרישום מחדש בתיאום עם רשות החינוך המקומית".

בהתאם להחטת שמעוני, בוטלו הליכי הרישום והקבלה שנערכו, ומשרד החינוך הורה להנהלת בית הספר לערוך הליך קבלה נוסף, שוויוני, שקוף ואחיד אשר יקדם את השוויון.

אך למרות ההתחייבויות וקבלת חלק מהבנות הספרדיות, סמינר 'זלזניק' פתח שלוחה של סמינר על טוהר הבנות האשכנזיות, מה שהתגלגל וגרם למחאה שבשיאה הוציא מנהל המחוז שכעוני צו סגירה לשלוחה האשכנזית שממשיכה לפעול עד עצם היום הזה.

כעת, למרות הסערה סביב הסמינר, החליטה המנהלת להחמיר את תנאי הקבלה ולא לקבל לשורות הסמינר בנות להורים עובדים וגררה בעקבותיה את הסמינר השני בעיר, 'לדעת חכמה', מה שהותיר בשלב זה למעלה ממאה בנות ללא מוסד לימודים בשנה הבאה.

את תגובת גב' זלזניק לא היה ניתן להשיג.