אאא

מחפשים דבר תורה לשולחן שבת? מעוניינים להכיר את הפרשה ולשתף את בני המשפחה? הראשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר, רבה של ירושלים, מתארח מדי שבוע ב"כיכר השבת" ומגיש דבר תורה קצר על הפרשה.

והשבוע - וורט על פרשת ואתחנן, שבת נחמו. 

קטע מתוך דבריו של הגר"ש עמאר: 

"משה רבינו מפיל תחינתו, מתחנן ובוכה לפני ה' שייתן לו להיכנס לארץ. חמש מאות וחמש עשרה תפילות, כמספר 'ואתחנן', זה גם המספר של 'תפילה, כל זה כדי להיכנס לארץ. אנחנו לא יודעים להעריך את החסד שעשה אתנו ה' והביא אותנו לארץ ישראל באהבה ובשלום.

"מה משה רבינו רצה? יש מצוות שהם תלויים בארץ, המעשר והתרומה, השביעית והחלה, שהכל דאורייתא. הוא התחנן והתחנן, אח"כ  ה' כועס עליו, 'ויאמר ה' אליי, רב לך' מה זה 'בדבר הזה'?

"המקובלים אומרים שיש תפילה שיש בה פעמיים 'נא', פעמיים 'נא' לא חוזרת ריקם, משה רבינו התחיל להתפלל חמש מאות וחמש עשרה תפילות, ואז בסוף הוא אמר "אעברה נא", ורצה לאמר 'וארא-נא', אם יש פעמיים 'נא' היא לא חוזרת ריקם.  על התפילות ה' לא עצר אותו, אבל כשאמר 'העברה נא' הקב"ה אמר לו 'רב לך', בשביל זה הוא לא אמר, הוא אמר 'והראה את הארץ'.

"למה באמת פעמיים נא לא חוזרת ריקם. פירשתי את זה גם בדרך הפשט. אין 'נא' אלא לשון בקשה, כשאדם מבקש ומתחנן וחוזר ומתחנן, ההכנעה הזו שמכניעה עצמו בפני ה' - התפילה לא חוזרת".

צפו בשיחה המלאה של הראשל"צ הגר"ש עמאר.