אאא

כיכר השבת, האתר המוביל למגזר החרדי, מגנה כמובן בחריפות את המעשה הנפשע של הפסיכופט ישי שליסל - המוכר לרשויות החוק, שבניסיון הרצח שלו הערב פעל על דעת עצמו בלבד והוציא עצמו מכלל הציבור החרדי.

הגינוי למעשה זוכה לסיקור נרחב אצלנו באתר, כשמיד לאחר הרצח הודגש בצורה בולטת מאוד - "לא תרצח", שזהו דיבר מעשרת הדברות, האוסר להרוג או לנסות לרצוח אדם אחר. עם זאת, אין סתירה בין הגינוי למעשה הנפשע לבין ההשקפה התורנית הגורסת כי מדובר ב"תועבה" ולא ב"גאווה", כפי שנכתב בספר ויקרא: "ואת זכר לא תשכב משכבי אשה תועבה היא".

אותה התורה שמצווה אותנו לשמור שבת, להניח תפילין ותרי"ג מצוות עשה נוספות, כוללת בחובה שס"ה מצוות לא תעשה, כמו "לא תרצח" וכמו "את זה לא תשכב משכבי אשה תועבה היא".

תורה אחת היא. זאת התורה לא תהא מוחלפת.

לפי התורה, הצועדים, לא ראויים לגאווה. הם מוגדרים על-ידה כ"תועבה". משום כך המצעד לא זוכה לסיקור או התייחסות, לא שלנו באתר ולא של כלל הציבור החרדי, ודאי וודאי שלא להסתה כנגד הצועדים. הגדרת המצעד כ"תועבה" אינה הסתה.

הפסיכופט ישי שליסל, שלא בחל בשימוש באמצעי רצח מתוך מטרה לרצוח ולהרוג - אין לו חלק בתורה הקדושה. הוא לא שליח היהדות, הוא לא שליח התורה, הוא לא שליחו של בורא עולם ובטח שאינו שליח הציבור החרדי. ראוי הוא להירקב בכלא כמו כל רוצח נאלח.

מערכת "כיכר השבת" מתפללת לשלומם, לרפואתם ולהחלמתם של הפצועים ומקווה למיצוי הדין המירבי עם הדוקר הפושע.