אאא

הדקירה במצעד התועבה: רבה של ירושלים הראשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר, מגנה הלילה (חמישי) את אירוע הדקירה במצעד בירושלים על ידי ישי שליסל.

"על תורתנו נאמר "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום'" פתח הגר"ש עמאר את הודעת הגינוי: "המעשה הנפשע שנעשה בידי יחיד אינו מדרכי היהדות". לדבריו: "אני מגנה בזאת כל גילוי של מעשה אלימות מילולית וכל שכן פיזית כלפי כל אדם".

הראשל"צ הזהיר: "חלילה לשום איש ישראל ליטול את הדין לעצמו ומי שרוצה למחות בדבר של חילול ה' יש דרכי מחאה המותרות על פי דת ודין עם כל הזהירות הנדרשת".

רבה של ירושלים סיים את דבריו: "ואני תפילה לפני אל נורא עלילה שיערה עלינו רוח קדושה וטהרה, ויאלף לטועים בינה להבין ולהשכיל דרכי ה' ועבודתו כדי לשמור על צלם האלוקים שבנו ולהתרחק מכל תועבה ומכל סטיה מדרך ה׳ ותורתו. ועושה שלום במרומיו יעשה שלום עלינו אמן".