אאא

מכתב חריף וחסר תקדים  נגד חבר האופוזיציה בעיר ביתר, מנחם זיידה:  במכתב חדש מהשבוע עליו חתמו רבני הקהילות בעיר, מזהירים הרבנים, ולראשונה עם שמם המפורש: מנחם זיידה, עוזרו דוד גוטליב, ושותפם הנוסף פנחס כהן. וכך נכתב: "היות וראינו מכתבים ופעולות בהם הנך מעורב, אשר גורמים במישרין ובעקיפין, נזקים  למוסדות התורה והחינוך בעירנו, 'אין עונשין אא"כ מזהירין' ולכן באנו בזאת באזהרה חמורה כי עליך לחדול, באופן מידי, ממעשים חמורים אלו".

על המכתב, חתומים שבעה חשובי רבני הקהילות בביתר עילית – הרה"ג רבי מאיר שמחה אוירבאך שליט"א – רב שכונת הדקל, הרה"ג רבי דב רבינוביץ – רב דקהילת חסידי באיאן, הרה"ג רבי יהושע שמעון בריזל - רב דקהילת חסידי קרלין סטולין, הרה"ג רבי ישראל ברזובסקי – רב שכונת הגפן ורב דקהילת חסידי סלונים, הרה"ג רבי יעקב סופר שליט"א – רב דקהילת חסידי ערלוי, הרה"ג רבי אברהם שרגא שטיגליץ – רב דקהילת חסידי צאנז, והרה"ג רבי משה דוד אדלר – רב קהילות בני תורה בגבעה ב'.

"הננו להזהיר בזאת", כתבו רבני הקהילות, "ככל  שיימשכו פעולות חמורות אלו שמסכנות את קיומם של מוסדות התורה והחינוך בעירנו, יש בכך עבירה חמורה על פי דין תורתנו הק' ויעלה הצורך לפעול ע"פ הנפסק בשו"ע".

תגובתו של הרב מנחם זיידה לדברים: "בד"ץ ביתר עילית בראשות המרא דאתרא הגאון רבי דוד צבי אורדנטליך שליט"א מינה מורה הוראה חשוב על מנת שיורה לי את הדין וההלכה בעניין פעילותי הציבורית. כך נהגתי וכך אנהג בע"ה. מעולם אף אחד מהרבנים לא שאל אותי דבר בקשר לפעולות הרשומות במכתב. את המכתב האמור לא קיבלתי מימי. נודע לי עליו באמצעות האינטרנט.

"פניתי לחלק מהרבנים החתומים ושאלתי אותם לפשר המכתב והם טענו שבאו אליהם עסקנים ובקשו מהם מכתב וכאשר הם טענו שאינם יכולים לחתום לפני שישמעו אותי, התחייבו העסקנים שלא יפרסמו את המכתב וזה יהיה אך ורק מכתב אישי וחסוי. למעשה הרבנים הוחתמו בלא בירור העניין ו"אינשי דלא מעלי" (ציטוט מאחד הרבנים) פרסמו את המכתב. מיותר לציין למי כוונת הרבנים. מיותר לציין שמעולם לא פניתי למשרד החינוך כדי להזיק למוסדות החינוך היקרים לליבי".