אאא

הרב הראשי לישראל, הגאון רבי דוד לאו, התייחס הערב לתקופה הסוערת שעוברת הרבנות הראשית למרד הרבנים הדתיים לאומיים בממסד בהקמת רשת הגיור החדשה. 

"הרבנות, הדיינות, רבני ודייני ישראל נמצאים בתקופה האחרונה במתקפה לא קלה, תקשורתית, ארגונית וציבורית. מאז מעמד הר סיני ניסו להיאבק בתורה ומייצגיה. מאז ומעולם עמדה ההנהגה הרבנית כנגד שינויים שעלולים לפגוע בתורה, בהלכה, בשלמות העם היהודי".

"גם אנו במשמרת שלנו נעשה כל שניתן כדי להאהיב שם שמים על הבריות מחד, לקדש שם שמים ברבים, להנגיש את היהדות לעם ישראל כולו, לבחון התנהלות ארגונית ולשפרה. אך מאידך לא נוותר על תורת ישראל, על ההלכה המסורה לנו מדור דור. זאת התורה לא תהא מוחלפת ולא תהא תורה אחרת, ועל פיה ננהג בלב רגיש, באכפתיות ובאהבה כלפי כל ברואי עולם".

"אני תפילה שהמחלוקות יוותרו בבית המדרש באופן מכובד ולא באופן שהדברים מתנהלים כיום תוך שנאת חינם וחילול השם. נמשיך בעז"ה לפעול להרבצת תורה, להגברת רוח היהדות בארץ ישראל ולפעול לאהבת חינם, כי אחים אנחנו".