אאא

הראשל"צ ונשיא בית הדין הגדול הגאון רבי יצחק יוסף מתייחס הערב (מוצאי שבת) לראשונה לסערת הגיורים. הגר"י יוסף, האחראי מתוקף תפקידו לתחום הגיור בישראל, התייחס בסיום שיעורו השבועי לאחת המטרות של הרשת החדשה - גיור קטינים. 

הרב התייחס למקרה של קטין שאחד מהוריו גוי/ה: "אני אשלח אותו לחינוך ממלכתי, אשלח אותו לשם והוא יתחנך דתי. דתי?.. אדם שאבא שלו ואמא שלו הולכים כל יום ראשון לכנסייה".

"רבותי, זה הרוב היום. יש מיעוט - אמא גויה והאבא יהודי חילוני, הרוב זה שניהם גויים. הם לא רוצים להתגייר אבל משכנעים אותם לגייר את הילד, הם טוענים כדי למנוע התבוללות".

הראשון לציון הסביר את הבעיה - ההורים גויים והבן יצטרך לאכול אוכל שאינו כשר: "איך הבן יהיה דתי? הם טוענים שזה זכות בשבילו, זה חובה בשבילו!".

"בפרט אם זה גיור המוני, חס ושלום" הוסיף הראשל"צ: "יש לנו פה בארץ עשרות אלפים כאלה. חס ושלום אם יגיירו קטנים כאלה, אוי ואבוי, זה נגד התורה, זה מגלה פנים בתורה שלא כהלכה, אתם יודעים מה העונש על הדבר הזה". 

כזכור, ביום חמישי יצא חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי דוד יוסף נגד בית הדין לגיור ואמר: "ממש סמוך להסתלוקותו אבא דיבר במילים קשות נגד אחד מראשי התנועה הזאת, דוד סתיו. אני אומר לכם רבותיי, אין לי ספק, לא יעברו ימים רבים וכולנו נבין את המשמעות של הדברים. האנשים הללו אין בינם לבין הרפורמים ולא כלום. הם רפורמים עם כיפה. ממש כך".