אאא

כ"ק האדמו"ר מבאבוב ערך ביקור במחנה "כרם שלמה" בו שוהים תלמידי החסידות לנופש בימי הקיץ ובחן אותם על תלמודם.

לאחר תפילת שחרית ערך הרבי "לחיים טיש" לרגל סעודת ראש חודש במהלכה נשא שוב דברים חריפים כנגד השימוש בכלי הטכנולוגיה הפרוצים ובמכשירי הסלולאר שאינם מוגנים.

האדמ"ור מבאבוב הזכיר את התקנה אותה תיקן בראש חודש אב בעניין השימוש בסלולארי כשר ותקף בחריפות את אלו המשתמשים בטלפון שאינו כשר תוך שהוא מדגיש כי אכן מרבית האברכים עברו להשתמש במכשירי סלולר מאושרים הנמצאים תחת פיקוח.

האדמו"ר סיפר שהגיעו אליו מאות אברכים והודיעו שויתרו על השימוש במכשיר הסמארטפון וביקש מאחרים ללמוד מהם. "עליכם לדעת שזה אינו סמארטפון אלא זה שמד-פון... ומביא חלילה לדברים גרועים ולהרס משפחות", הדגיש האדמור בדבריו.

צפו בגלריה של מגזין 'א בליק'