אאא

"אנו עושים הכל כדי לסייע בידי תלמידי המוסדות התורניים לקבל את המגיע להם כמו כל ילד אחר בארץ, ובמסגרת זו אנו פועלים כדי שיאושר תקציב מתאים לבינוי ולשיפוצים גם במוסדות אלו"- כך אמר ח"כ מאיר פרוש , סגן שר החינוך בסיורו בתלמודי-התורה בבני ברק, לרגל פתיחת שנת הלימודים החדשה, כאורחו של חנוך זייברט, ראש העיר.

יום הסיורים נפתח במתחם הת"תים שבמעלה רחוב חזון אי"ש, ובמסגרת זו, התקיים ביקור בכיתות הלימוד של תלמוד-תורה בוסטון, המונה 250 תלמידים, בהדרכתו של הרב נתן פוקסברומר, מנהל תלמוד-התורה, שסקר את תולדות הת"ת, כשכבר בעת הקמתו לפני שנים רבות הושם דגש, בנוסף לרמה הלימודית, גם על הטיפול הרגשי.

ראש העיר עמד על הגידול המבורך במספר התלמידים לשנת הלימודים החדשה, שככל שהעיר בני ברק וותיקה יותר, מספר תלמידיה גדל יותר, ובשנת הלימודים ה'תשע"ו ילמדו בה כ-71,000 תלמידים במגזרים השונים, תוך שימת דגש מיוחד על בינוי מאסיבי ביותר במוסדות חינוך ושיפוצים בבתי"ס ובגני-ילדים רבים. בהתייחסו לעבודת מנהלי הת"תים, הוא אמר, כי חיזוק מעמדם של המנהלים הביא להעלאה משמעותית של הת"תים, הן ברמה הלימודית והן בהיבט הארגוני.

ביום הסיורים נטלו חלק גם הרב אברהם רובינשטיין, מ"מ רה"ע; אליהו דדון, סגן רה"ע וראש אגף החינוך; שלמה קוסטליץ, חבר הנהלת העירייה; פרץ אברמוביץ, חבר מועצת העירייה;  ישראל דרנגר, רמ"ט רה"ע; אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודובר

לאחר הביקור בת"ת בוסטון, נכנסו סגן השר, רה"ע והמשלחת לתלמוד-תורה "תלפיות", שבהנהלת הרב יוסף אהרונוב, והמונה 170 תלמידים, כאשר המבקרים שמעו סקירה מהרב אליהו דדון, סגן רה"ע וראש אגף החינוך והרב יוסף אהרונוב, המנהל על שיטות הלימוד בת"ת ורמתו האיכותית, כאשר התוצאות של תלמידיו המעולים מצביעות על ההשקעה והמסירות של הצוות החינוכי.

משם יצאו המשתתפים למתחם תלמוד-תורה "דרכי חינוך" לחינוך המיוחד, המונה כ-100 תלמידים, ובמקום נשמעו דברים מפי הרב אברהם רובינשטיין, מ"מ רה"ע; הרב שלמה שטרן, חבר מועצת העירייה ויו"ר העמותה והרב אריה קופמן, מנהל התלמוד-תורה. המשתתפים התרשמו מעבודות הענק המתבצעות במקום, כאשר המבנה הישן נהרס כליל, ובימים אלו הולך ונבנה המבנה החדש, שיכלול 16 כיתות לימוד, אולם כינוסים וחדרי ספח. עלות הבניה- 9 מליון ₪, ועבודות הבניה מתבצעות ע"י העירייה ומינהל הפיתוח במשרד החינוך, שבהנהלת מר תמיר בן-משה, המגלה אהדה לצרכי המגזר החרדי.

בהמשך יום הסיורים ביקרו המשתתפים במבנה תלמוד-תורה באבוב שברחוב חזון אי"ש , והמונה 172 תלמידים. דברים על שיטות הלימוד האיכותיות במקום נשמעו מפי הרב משה בן-ציון לנדא, מנהל התלמוד-תורה, שגם עמד על צרכי הפיתוח, בעקבות הגידול המתמיד והמבורך במספר התלמידים. הרב מאיר פרוש, סגן שר החינוך והרב חנוך זייברט, ראש העיר התרשמו מהעבודה החינוכית העניפה המושקעת בת"ת והודיעו על הכוונה לסייע לת"ת במסגרות האפשריות השונות.

את יום הסיורים חתמו סגן השר וראש העיר בביקור בתלמוד-תורה "זיו התורה", ובו שמעו דברים מפי המנהל והמייסד, הרב מאיר ויסמן שסקר את שיטות הלימוד היחודיות של הת"ת, ובין היתר "זכרו תורת משה" של שימת דגש מיוחד על השינון של החומר הנלמד. חנוך זייברט, ראש העיר מסר על הסיוע העירוני לתלמוד-תורה עד כה ועל תכניות להרחיב את תקצוב העירייה למקום. מאיר פרוש, סגן שר החינוך הביע את כאבו על הקשיים הממשלתיים המוצבים לסיוע לת"תים מסוג זה, כשיש בכך קיפוח משווע לעומת מוסדות חינוך במסגרות האחרות והבטיח את פעילותו למנוע את המשך אפליה חמורה זו. במסגרת המעמד גם התקיים מעמד קביעת מזוזה לאגף בתלמוד-התורה.