אאא

האבל בטאהש: מרנן האדמו"רים מויזניץ ומצאנז ניחמו את כ"ק האדמו"ר מטאהש היושב שבעה בעקבות הסתלקות אביו האדמו"ר זצ"ל, בטלפון ובמברק תנחומים.

האדמו"ר מויזניץ השוהה בעיירת הנופש חלדודנא שבאנגליה קיים שיחה טלפונית עם האדמו"ר מטאהש בה הספיד את דמותו הטהורה של הרבי זצ"ל.

הרבי מויז'ניץ מנחם את הרבי מטאהש • האזינו

"הוא היה מיחידי סגולה שהיו ארנסטע ארליכע איד, יהודים יראי שמיים באמת, עם כל פשטותו ועבודת הקודש. הוא היה יחיד ומיוחד בדורו. ממש מלאך אלוקים. התפילות שלו, עבודת הקודש, הטישים, העזרה שלו ליהודים מתוך אהבת ישראל אמיתית. זו אבידה עצומה לכלל ישראל. דיברתי בשבת רבות על דמותו הטהורה ועל מה שיש ללמוד מאורחותיו והנהגותיו", אמר הרבי מויז'ניץ.

האדמו"ר מצאנז שיגר עם מקורבו הנגיד מכי רוזנברג איגרת תנחומים בה כתב על האדמו"ר מטאהש זצ"ל כי היה "צדיק יסוד עולם משרידי דור דעה, עמוד צלהותון דישראל ונערץ בקודש".

האדמו"ר מצאנז שיגר תנחומים לבנו ממשיך דרכו ובירכו שזכות אבותיו תעמוד לו בהנהגת הקהילה.

 (צילום: באדיבות המצלם)
מברק התנחומים ששיגר הרבי מצאנז(צילום: באדיבות המצלם)