אאא

מינהל אוצרות טבע במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, מפרסם היום שהוא גבה בחציון הראשון של 2015 כ-359 מיליון שקל תמלוגים בגין הפקת אוצרות טבע. לטענת משרד האנרגיה מדובר בגידול של 25% ביחס לחציון הראשון של 2014.

במשרד מעריכים כי ההכנסות הצפויות מגביית תמלוגים ואגרות מאוצרות הטבע בשנת 2015 יגיעו לכ-820 מיליון שקלים.

במשרד אומרים שחלק ניכר מההכנסות מגיע מתמלוגי הגז הטבעי והנפט, אשר הסתכמו בחציון הראשון בשנת 2015 בכ-351 מיליון שקלים. מרביתם - כ-348 מיליון שקלים, מגז טבעי מחזקת "תמר" והיתר - כ-3 מיליון שקלים מתמלוגים מהפקת נפט. בתחום תמלוגי המחצבים (פוספטים), נרשמה עלייה של יותר מ-50% בהכנסות לעומת החציון הראשון של שנת 2014, והם הסתכמו בכ-6.7 מיליון שקלים. בנוסף לתמלוגים אלו נרשמו הכנסות של כשני מיליון שקלים מאגרות ופעולות שונות.

שר האנרגיה, ד"ר יובל שטייניץ אמר כי "תמלוגי הגז הטבעי, הנפט והמחצבים הינם בעלי חשיבות גבוהה למשק הישראלי. נתונים אלו וההערכות על גידול בתמלוגים גם בעתיד, מצביעים על משמעות המשך פיתוחו של משק הגז הטבעי בישראל ותרומתו לכלכלה הישראלית".