אאא

משבר ראש העיר - 'דגל התורה' באלעד: השופטת רות רונן הוציאה הבוקר (רביעי) צו מניעה האוסר את הזזת שלוש הקראוונים שלגביהם נוצרה אמש מחלוקת בין ראש העיר ישראל פרוש לנציג 'דגל התורה' אבי שטרן.

כפי שדווח אמש בעוד ראש העיר פרוש מבקש להקצות את הקראוונים למספר מוסדות, הנהלת התלמוד תורה וכן נציג 'דגל' אבי שטרן הממונה על ההנדסה טוענים מנגד כי המבנים היבילים שייכים לחיידר הליטאי.

השופטת כתבה בהחלטתה כי לאחר עיון בבקשה ניתן צו ארעי ביחס לסעדים שבסעיף א' ב' וה' ברישא לבקשה שתוקפו עד החלטה אחרת והעניקה לעירייה מספר ימים להגיב להחלטה.

בבקשה ביקשו העותרים מבית המשפט להורות לעירייה להפסיק מיידית את העתקת הקראוונים אשר הינם מוצבים בסמוך לרחוב רשב"י 12 באלעד ולהימנע מלהציבם במקום אחר באלעד וכן שלא לחברם לתשתיות חשמל ומים ושלא להעניק אישור לאף גורם לעשות בהם שימוש.

העותרים באופן רשמי הינם עמותת "מרכז מוסדות חינוך אלעד" לה יועדו הקראוונים המפעילה מוסדות חינוך בעיר וכן גני ילדים לחינוך מיוחד.