אאא

אין קו: תקלה נרחבת בקווי הטלפון של בזק הורגשה הצהרים (רביעי) בקרב משתמשים רבים של החברה. 

על פי תלונות של לקוחות רבים, לא ניתן היה להתקשר בין קווי בזק, או מקו בזק לטלפון סלולרי, אולם כן התקבלו שיחות מסלולרי לקווי בזק. 

אחרי זמן קצר, הצליחה החברה לתקן את התקלה והשיחות חזרו לתקנן בכל הקווים. 

בשלב זה טרם ברור מה המקור שגרם לתקלה הגדולה.