אאא

לקראת פתיחת שנת הלימודים החדשה הוחלט בקרב ראשי "הפלג הירושלמי" על פתיחת מוסדות לימוד נפרדים בכמה מערי הארץ כדי פתרון ומענה לאנשיהם המבקשים ללמוד לפי דרכם.

כך נפתח בשבוע שעבר תלמוד תורה חדש בבני ברק, ישיבה קטנה בירושלים וסמינר שעתיד לפתוח שעריו בשבוע הבא בעיר מודיעין עילית.

הגאון רבי שמואל אוירבך, מנהיג 'הפלג הירושלמי', העניק מכתב תמיכה מיוחד לראשי הסמינר וכן להורים השולחים את בנותיהן ללמוד בו ומחזקם על רקע נסיונות הפגיעה במבנה שהתרחשו בשבוע שעבר בידי אלמונים.

"טובה השמועה על אשר פתחו בעיר מודיעין עילית סמינר לחינוך הבנות לאהבת תורה ויר"ש וצניעות בדרך שקבעו רבותינו ברוח ישראל סבא זיע"א, אשר הוא צורך השעה והדור, ואין לך יום שאין וכו', בודאי ובודאי כי חשיבות מקום טהור כזה הוא רב לאין ערוך", כותב הרב אוירבך במכתבו.

הגר"ש מציין כי "הרה"ג ר' אהרון יעקוביץ שליט"א זכה ונטל על עצמו להקים ולבסס את המקום הנכבד הזה, ובס"ד אף כבר הביא מבנים והשקיע רבות מכוחו ומרצו ובהוצאות מרובות מאד למען יעמוד על תילו כנדרש".

בהתייחסו לפגיעה במבנה הסמינר כותב הרב אוירבך כי "ועל של עתה באתי, יען כי קמו אינשי דלא מעלי, ובאישון לילה ואפילה עלה הכורת על כל עמלו ושפך חמתו על עצים ואבנים, אוי לנו שכך עלתה בימינו שמהרסייך ומחריבייך ממך יצאו ד' הטוב ישיבם בתשובה שלמה".

"ואחרי שהרה"ג הנ"ל השקיע עמל רב ודמים מרובים רואה עמלו מתמוטט לנגד עיניו, ועליו לקומם החרבות ולשקם ההריסות ולהוסיף כהנה וכהנה על ההוצאות המרובות בלא"ה. וע"כ באתי בבקשה מיוחדת לאשר לבבם מרגיש גודל מעלת ויקרת מוסד חשוב זה אשר ממנו יתד ממנו פינה להציל את חינוך בנות ישראל ובפרט לעת שכזאת, לחזק ולהחזיק את ידו של הרה"ג הנ"ל לישא במשא הקודש, יתברכו כל המסייעים בברכת המקימים את דברי התורה", כותב הגר"ש.

את מכתבו הוא מסיים וכותב: "בכל חותמי ברכה ובקשה בכל לב לחיזוקה וקיומה של היהדות ברוח ישראל סבא, וכל העוזרים יתברכו מאדון הברכות הם וכל אשר להם בכל מכל כל בזה ובבא עד בלי די. בברכת כתבה וחתימה טובה".