אאא

ממחקר חדש של "מכון טאוב" עולה כי כשליש מהרוקחים בישראל הינם ערבים. על פי החוקרים - פרופ' נח לוין-אפשטיין, פרופ' אלכסנדרה קלב, ארז מרנץ ושמרית סלונים, כ-20% מקרב הרוקחים בישראל בשנת 2000 היו ערבים, שיעור גבוה משיעורם באוכלוסייה הבוגרת, כאשר במהלך העשור הראשון של שנות האלפיים, עלה שיעור הרוקחים הערבים לכדי שליש מכלל העובדים בתחום.

על פי החוקרים, לאחר הסכם השלום עם ירדן נפתחה אפשרות לערבים רבים להשתלב בלימודי הרוקחות. למעלה משליש מכלל רישיונות הרוקחות שהונפקו מאז 2005 - ליהודים וערבים - הם לבוגרי מוסדות בירדן.

בקרב הבוגרים היהודים תהליך מציאת ההתמחות קצר. בקרב בוגרי רוקחות ערבים יש קושי רב במציאת מקום התמחות, ותקופת החיפושים יכולה לנוע בין חודש לשנתיים.

הקושי במציאת התמחות מוביל לעתים את הרוקחים הערבים להתחיל לעבוד ללא תשלום (בניגוד לחוק), או עובדים בתפקיד עוזר רוקח. למרות שיעורם הגבוה באוכלוסיית הרוקחים, לערבים יש ייצוג חסר בדרג הניהולי.

על פי החוקרים, פערי השכר בין הרוקחים היהודים וערביים הם זניחים, אך עם זאת, רוקחים ערבים עובדים יותר שעות ומשמרות כדי להגיע לרמות השכר כמו היהודים. בקרב הרוקחות הערביות קיימים הבדלי שכר גדולים. על פי החוקרים, פערי השכר נעוצים בוותק של הרוקחות.