אאא

סכום עתק יושקע בחמש השנים הקרובות כדי לסייע לציבור החרדי להשתלב במערך האקדמי בישראל.

המועצה להשכלה גבוהה אישרה היום את התכנית, כדי לאפשר "לכל חרדי המעוניין בכך לרכוש מקצוע אקדמי ברמה גבוהה לצד שמירה על אורחות חייו, תפיסותיו ואמנותיו".

לפי הדיווח בדה מרקר, 180 מיליון שקל יושקעו בתוכנית שבמסגרתה יוקמו מסגרות המותאמות לצרכים הייחודיים של המגזר החרדי.

המטרה היא להקים כיתות המיועדות לציבור החרדי, שיפעלו בהפרדה מלאה בין גברים לנשים. התוכנית גם נועדה לחזק את המכללות החרדיות בירושלים ובבני-ברק.

בהודעת המועצה נאמר כי התוכנית תפעל "כבוד הדדי והכרה במאפיינים הייחודיים של המגזר החרדי, הקפדה על רמה אקדמית גבוהה ובחירת מקצועות מוטי תעסוקה".

לפי נתונים רשמיים, כ-6,000 סטודנטים חרדים למדו בשנה החולפת במוסדות ההשכלה.