אאא

הרב משה יהודה שניידר, החברותא של מרן ראש הישיבה הגאון רי אהרון לייב שטיינמן מספר כי הגיע אל ראש הישיבה בקשתה של בחורה מבוגרת שתזכה למצוא את זיווגה.

מרן הרב שטיינמן השיב לה שתקבל על עצמה שלאחר שתינשא תעזור להביא פרנסה, כדי שבעלה יוכל לשבת וללמוד תורה, וחזר והדגיש כדי ללמוד "תורה".

בימים אלו של חודש אלול שאל הגאון רבי אפרים שטראוס, משגיח בישיבת "קול תורה", מה לומר לתלמידי הישיבה להתחזק. והשיב לו מרן ראש השיבה שצריך לומר להם "לעשות תשובה", והוסיף - "אף שיתמהו בלבם על מה יש לבחור ישיבה לעשות תשובה? בכל זאת..."

ממשיך הרב שניידר לספר כי נכנס בחור שאינו תושב ישראל, ושאל בתמימות את מרן הרב שטיינמן, מה לקבל על עצמו לאלול? חשב מרן והשיב לו "שמירת שבת".

ולסיום מספר הרב שניידר כי לאחר התחקיר על כך שישנם בשוק רצועות תפילין פסולות שנמכרות בחזקת כשרות, סיפרו למרן ראש הישיבה את הדבר, והיה איזו שאלה בנוגע לפרסום הדברים, נאנח וזעק מרן הרב שטיינמן: "אוי וויי וויי...", ואמר בצער - "האיש הזה הוא מסכן...", והוסיף כי "בעולם הבא יודעים טוב את האמת, שם אי אפשר לרמות...".