אאא

במעמד מפואר ובראשות גדולי ישראל, נחוגה חנוכת הבית לבית הכנסת ובית המדרש 'עטרת יצחק', שהוקם במרכז הרוחני 'ממזרח שמש' בשכונת בית ומנוחה בבית שמש,

בית המדרש החדש נבנה בתרומת בני משפחת לוי מפנמה, לעילוי נשמת אבי המשפחה מר יצחק לוי ע"ה, נדבת אם המשפה מרת רחל תחי' ובניה היקרים.

המעמד החגיגי שולב עם הכנסת ספר תורה תרומת המשפחה. את האותיות האחרונות כתבו גדולי ישראל ובראשם מרנן הגר"ח קנייבסקי, הגר"ש כהן והגר"ש בעדני.

במהלך סעודת המצווה, נשא דברים רב העיר הגר"ש ביטון שאמר כי למרות שבבית שמש יש בתי מדרשות למאות, בית מדרש זה הוא מרכז תורני לכל הסביבה, כך שהשמחה כאן היא שמחה של כל תושבי העיר.

ראש העיר משה אבוטבול פרש בפני הציבור את הקשיים שעמדו בימי הבראשית של בית הכנסת עד שהפך להיות מרכז רוחני אותו פוקדים מאות יהודים מדי יום ביומו.

הראשון לציון הגר"י יוסף עמד בדבריו על החשיבות של הקמת בתי כנסת שהם לא רק לתפילה אלא גם לתורה ובמיוחד להלכה פסוקה, על פי הפסוק 'אוהב ה' שערי ציון' וכפי שדרשו חכמינו 'אלו שערים המצויינים בהלכה'.

"אני מכיר את בית המדרש הזה, הייתי כאן מספר פעמים ואף אמרתי בו שיעור תורה רק לאחרונה, ואני יכול להיות שזהו בית הכנסת של תורה והלכה, ולכך אשרי מי שמסייע להרחבת גבולותיו, ובמיוחד משפחת לוי שלא הביטו על מחיר, אלא פתחו את הלב בכדי שהכל יבנה בשיא ההדר והתפארת", הוסיף הראשון לציון.

נשיא מועצת חכמי התורה הגר"ש כהן קרא לציבור להרבות בקביעת עתים לתורה ובמיוחד בימי שבת ומועד. "היום לדאבון לב בכל שבת יש עיתונים ומוספים, יש שיש להם ארבעה מוספים בשבת, ואנשים במקום ללמוד מבזבזים זמן על קריאת עיתונים. רבותינו היו אומרים כי שעה של שבת חשובה כמו אלף שעות בימות החול, ולכן צריך לדעת לשמור על השעות של השבת ולעשות אותן קודש לתורה".

יו"ר סיעת 'יהדות התורה ח"כ מנחם אליעזר מוזס בירך את המשתתפים ואמר כי בית שמש הפכה להיות כרך של תורה, ומדי יום ישנם בתי כנסת חדשים שנפתחים, אך עם זאת ישנה חשיבות מיוחדת בבית כנסת זה שכן הוא אחד מהראשונים שנפתחו בבית שמש החדשה, וכל המאות הרבות שהגיעו אחר כך הם הגיעו בזכות פריצת הדרך, בבחינת ילכו מחיל אל חיל.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

למעמד גם הובאה ברכתו של הגאון רבי יצחק זיבלרשטיין גאב"ד רמת אלחנן וחבר מועצת גדולי התורה, ששלח אגרת ברכה בכתב בה בירך את כל העושים למען התורה ולומדיה.

את ברכת המשפחה למעמד נשא אברהם לוי, שעמד במילים קצרות על ההתרגשות שמקיפה את כל בני המשפחה בהקמת בית כנסת ומרכז תורני על שם אביהם הבלתי נשכח, שכל חייו היתה מסכת של אהבת תורה.

את משא הנעילה נשא הגאון רבי ראובן אלבז ראש מוסדות אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, שאמר בדבריו שהוא זוכר את בית שמש לפני כ-40 שנה, עתה היה מגיע לכאן למסור שיעורי תורה. היא הייתה כמעט מדבר שממה, היו כאן בקושי 8000 תושבים, אבל כיום העיר גדלה והתפתחה גם בגשמיות וגם ברוחניות, ומי האמין אז כי יבוא יום ובבית שמש לא יפסק קול התורה יומם וליל.

"כל פעם להגיע לבית שמש זה מעמד מרגש, לראות איך קמה וגם ניצבה עיר בישראל, לראש העיר ר' משה יש זכויות רבות בכך, ולכן כיום הזה ביום שמחת חנוכת הבית אנו רואים בכך שמחה כפולה ומכופלת, שכן כבר נאמר 'עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים', שערי ירושלים זה בית שמש, וכשבית שמש מתפתחת ברוח של תורה זה מקרין גם על ירושלים שתבנה ותכונן במהרה בימינו אמן".