אאא

סוגיית הרישום האזורי בסמינרים: מועצת גדולי התורה של תנועת "אגודת ישראל" החליטה אמש (חמישי) בישיבתה בירושלים לאסור עריכת רישום אזורי בסמינרים.

במכתב ששיגר מזכיר המועצת החסידית הרב מרדכי שטרן אל "איגוד מנהלי הסמינרים" בשם האדמו"רים חברי המועצת הוא כותב: "הנני להודיעכם כי מועצת גדולי התורה החליטה בישיבתה היום, שאין לשנות מצביון התיכונים והסמינרים מקדמת דנא כאשר ייסדו גדולי ומאורי הדור זצוקללה"ה ואין לעשות תיכונים וסמינרים אזוריים או רצף חינוכי וכיוצא בזה בשום מקום ובשום אופן".

 (צילום: משה גולדשטיין)
המכתב של חברי 'המועצת'

בכך מצטרפים חברי המועצת להחלטת מרנן הגראי"ל שטיינמן, הגר"ח קנייבסקי, הגר"נ קרליץ והגרי"ג אדלשטיין נגד סמינרים אזוריים ברחבי הארץ.

כזכור, בשבוע שעבר פורסם מכתבם של גדולי ישראל בו נכתב, אותו נוסח: "הננו לגלות דעתנו שאין לשנות מצביון התיכונים והסמינרים מקדמת דנא, כאשר יסדו גדולי ומאורי הדור זצוק"ל, ואין לעשות תיכונים וסמינרים איזורים או רצף חינוכי וכיוצא בזה בשום מקום ובשום אופן".

הסערה סביב הרישום האזורי החלה בעיקר על רקע מלחמות הסמינרים בעיר אלעד, כאשר מנהל סמינר "לדעת חכמה" הצהיר בבית המשפט כי קיבל היתר ממרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן לקיים בעיר רישום אזורי כהוראת שעה.

מנגד הכחישו זאת אנשי סמינר "דרכי חנה" (זלזניק) המתחרה ובעקבות כך אף פורסם מכתבם של גדולי ישראל בו הינם אוסרים את האפשרות לרישום אזורי.

 (צילום: משה גולדשטיין)
מכתב גדולי ישראל

לאחר מספר ימים מפרסום המכתב, דיווח "יתד נאמן" כי מרנן ורבנן גדולי ישראל הורו להתנגד לניסיונות לכפות רישום אזורי לסמינרים, עם זאת דיווח העיתון כי בעיר אלעד "כדי להסדיר את הרישום תוך כדי שמירה על חלוקה ראויה בין התיכונים ללא יריבות ותוך כדי שמירת הכבוד הראוי של התיכונים ושל התלמידות, הועלתה הצעה שקיבלה את ברכתו של מרן ראש הישיבה שליט"א על פיה יבוסס הרישום לשנת הלימודים הקרובה לפי חלוקת העיר לשני אזורי רישום, כשכל סמינר יעשה רישום באזור הרישום שלו".

"חלוקה זאת נקבעה בהנחה שדבר זה יביא למניעת תחרות ומחלוקת, וכדי ששני הסמינרים יתבססו בתחילת דרכם", דיווח העיתון כשהוא מדגיש כי "ההצעה הייתה כהוראת שעה בלבד, דבר שמתאים לצרכיה של עיר חדשה שקשה בה החלוקה עד שהעיר תגדל ותתפתח. הצעה זו היתה בעצה אחת ובליוויה של עיריית אלעד, ובהידברות עם שני הסמינרים".

אז למה נכתב מכתבם של גדולי ישראל נגד הרישום האזורי? "בעקבות השתלשלות הארועים והתערבות משרד החינוך ובית המשפט", מסבירים ב'יתד נאמן', "נוצר חשש שהוראת השעה תנוצל ליצירת מצב שישלול את האוטונומיה הרוחנית של ועדות הקבלה בסמינרים, על ידי הפיכת הרישום ל'רישום איזורי' מחייב, ללא סמכות ועדת קבלה".