אאא

הגר"מ שטרנבוך ראב"ד העדה החרדית בירושלים, התייחס בשיעורו השבועי לכמה עניינים העומדים על סדר היום בציבור החרדי.

בתחילת דבריו התריע הגר"מ, על מגמת שילוב החרדים בשוק העבודה החילוני, "לדאבוננו ישנם אנשים ונשים שמתפתים לעבוד יחד עם חופשיים תמורת משכורת גבוהה, ואינם יודעים שאפילו רק עם המגע עם הרשעים לכשעצמו כבר מזיק מאוד".

הגר"מ מחה כנגד קבורה בקומות שהונהגה לאחרונה בכמה מקומות, ופסק כי היות שבקדמונים מבואר שתיקון הקבורה הוא דווקא בקרקע, לכן צריך לדאוג שיקברו כדין בקרקע דווקא.

בהמשך דבריו התייחס הרב שטרנבוך למצב הביטחוני ואמר: "בזמנינו ישנם שבוטחים לשווא באומות העולם שלא ירעו לנו, אבל באמת אין מקום לבטוח בהם, כי הם מסוגלים לכל דבר, שהרי אין להם יראת שמים, ויש לנו לסמוך רק על הקב"ה לבדו שהוא באמת יכול להושיע אותנו".

בסיום דבריו הגר"מ עורר על נושא רצועות התפילין ואמר: "בשנה האחרונה נמכרו בארץ ובחו"ל רבבות רצועות של תפילין עם הכשר שכעת נתברר שהם פסולים לגמרי, וכבר נתפרסם פסק הבד"ץ בעיר הקודש ושאר הרבנים בארץ ובגולה שהם פסולים לגמרי, ומצווה רבה לפרסם העניין בכל תפוצות ישראל, כי רבים נכשלו וביטלו לדאבוננו מצוות תפילין".

למעשה, הורה הרב שטרנבוך, כי אלו שקנו רצועות תפילין בשנה האחרונה עליהם לבדוק את הרצועות אם הן כשרות.