אאא

לקראת י"ח באלול, היום בו מציין עולם החסידות את יום הולדת "שני המאורות הגדולים" - מייסד תנועת החסידות הבעש"ט, ומחבר ה"תניא" האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי זיע"א, משחרר הכנר החב"די מרדכי ברוצקי קליפ עם ביצוע מיוחד לאחר מעשרת הניגונים המוכרים של האדמו"ר הזקן.

ל"ניגון דבקות" לתפילות שבת יש מספר גרסאות. הביצוע הנוכחי מבוסס על הקלטה נדירה של החסיד ר' דוד לייב מורוזוב - בנו בכורו של מזכירו של הרבי הריי"צ, ר' אלחנן דב (חאניע) מורוזוב, שכידוע למד את כל ניגוני אדמו"ר הזקן מפי הרבי הרש"ב. הניגון מופיע בשתי נוסחאות תווים ב"ספר הניגונים" של חב"ד - ניגון מס' 8 וניגון מס' 178.