אאא

לרגל חתונות בתו הצעירה שתתקיים בחודש טבת, יצא האדמו"ר מבאבוב 45 עם קבוצת חסידים לקברי צדיקים בפולין.

תחילה הגיע לקראקא שם התפלל מנחה בביהמ"ד ר' אייזיק ר' יעקעלעס לאחמ"כ יצא להתפלל אצל קבר הרמ"א ושאר הגאונים אשר קבורים בשני הבתי חיים בעיר.

לפנות ערב הגיע האדמו"ר אל העיר צאנז, שם לקח פתקאות ויצא להתפלל על ציון סבו הרה"ק בעל דברי חיים זי"ע האדמו"ר נשא דברי התעוררות וקרא הפתקאות במשך כמה שעות, סמוך לחצות הגיע האדמו"ר אל בית מדרשו אשר שם התפלל הרה"ק בעל דברי חיים זי"ע בימי חודש אלול, האדמו"ר נפגש במקום עם יהודי ישיש שסיפר את צורת הביהמ"ד לפני השואה, האדמו"ר התפלל שם מעריב ויצא אל עבר השטח הגדול אשר שם עמד ביתו של הרה"ק בעל דברי חיים זי"ע.

לפנות בוקר הגיע האדמו"ר לעיירת באבוב שם שהה עד שעות אחה"צ, תחילה התפלל האדמו"ר בבית הכנסת העתיק בעיר אשר שם התפללו אבותיו הק' אדמור"י באבוב זי"ע, האדמו"ר ערך במקום לחיים טיש ונשא מדברות קדשו, האדמו"ר עלה לציון הרה"ק האדמו"ר הראשון לבית באבוב זי"ע הקבור בבית החיים בעיר, האדמו"ר התפלל שם ונשא מדברות קדשו וקרא פתקאות.

משם המשיך האדמו"ר לקברי הצדיקים הקבורים בעיירות, ליזענסק, לאנצוט, זאבנא, דאמבראווא, לובלין וקוזניץ.