אאא

ראש ישיבת 'נהר שלום' המקובל רבי בניהו שמואלי הוציא בימים אלו ספר חדש על הבן איש חי, 'אדונינו הבן איש' לרגל יום פטירתו שחל השבוע.

הגר"ב שמואלי שלח את עוזרו ר' מרדכי חסידים אל הראשל"צ הרב הראשי הגאון רבי יצחק יוסף בכדי להעניק לו את הספר החדש. במהלך הפגישה, העניק הראשל"צ לחסידים ספר במתנה כפי שהיה מקבל מאביו מרן פוסק הדור רבי עובדיה יוסף זצוק"ל.