אאא

המאבק על השבת בכדורגל: ח"כ בצלאל סמוטריץ', (הבית היהודי), שיגר מכתב ליו"ר ש"ס אריה דרעי בבקשה שלא לאפשר את חילולי השבת במשחקי הכדורגל, כפי שבקשו ממנו ראשי הספורט בישראל: "אינני מעלה בדעתי שידיך יוכלו לחתום על היתר לחילול שבת המוני ללא כל הצדקה".

הח"כ מהבית היהודי כותב לדרעי: "קיום משחקי כדור רגל בשבת, הגם שמדובר בנוהג שקיים מקדמא דנא, הינו נוהג פסול ערכית, דתית, חברתית וחוקית. ערכית ודתית בהיותו פוגע בצביונה של השבת במדינה היהודית, חברתית בהיותו מדיר מהמשחקים - הן כמשתתפים והן כצופים - את ציבור שומרי השבת והמסורת בעם ישראל, וחוקית בהיותו סותר את חוק שעות עבודה ומנוחה"

סמוטריץ' מתייחס לחוק המאפשר לדרעי לאשר את חילולי השבת וכותב: "הסעיף מתיר לשר לאפשר עבודה בשבת רק אם הוא "שוכנע" כי הפסקת העבודה בשבת תפגע "פגיעה רבה" בסיפוק צרכים "חיוניים" לציבור או לחלק ממנו.

"אני משוכנע כי ת"ח ירא שמים כמוך, בוודאי לא יהיה משוכנע שהעברת משחקי הכדור רגל לימי החול תפגע פגיעה רבה בצורך חיוני. נהפוך הוא - קיום המשחקים בשבת פוגע פגיעה רבה בצורך חיוני של עם ישראל כולו - "יותר מששמרו ישראל על השבת שמרה השבת על ישראל".

את המכתב מסיים סמוטריץ וכותב: "אני מחזק את ידיך בעמידתך האיתנה על משמר השבת ועל משמר זהותה וצביונה היהודי של מדינת ישראל"