אאא

סערת סמינר הרב מאיר בבני ברק: ביממה האחרונה נראה כי המנהל הוותיק הרב שמואל מאיר לא מוותר על מעמדו ועל הסמכות למנות את "היורשת" בניהול הסמינר וכעת הוא פונה לזירה המשפטית. עו”ד בועז פייל ממשרדו של פרקליט הצמרת יגאל ארנון המייצג את הרב מאיר שיגר מכתב לראש העיר חנוך זייברט ולמנהל אגף חינוך בעיריה בגין התערבות פוליטית פסולה ומסוכנת.

לטענת עורך הדין, גורמים פוליטיים מבקשים לסחוף את הסמינר למחלוקת שאינן קשורות אליו תוך התערבות במצבו של מנהל הסמינר וניצול המצב למינוי אנשי צוות בכך מבקשים להרוס במחי יד עבודה חינוכית בת עשרות שנים.

"הינכם נדרשים להודיע מיידית על ביטולו של מינוי שנעשה שלא על דעתו של הרב מאיר המודיע כי מינה את המורה הרבנית חנה אריאל לסגניתו ולמשנה המנכ"ל על מנת לסייע בידו במלאכת הניהול השוטף". עורך הדין פייל אף מוסיף כי "הרב מאיר פקד היום את הסמינר, אך כבמטה קסם מזכירותיו "נעלמו" מן החדר ומורות בכירות המרו את הוראותיו. המצב מוביל להרס הסמינר". כאמור מאיר ופרקליטו דורשים בנחרצות לבטל את מינויה של הרבנית בורנשטיין ולהשיב את השליטה לידי המנהל הוותיק ולסגנית הרבנית אריאל אותה מינה בימים האחרונים. 

(צילום: ישראל כהן)

עורכי הדין מציינים את שיתוף הפעולה הפורה ששרר בין הנהלת הסמינר להנהלת העיריה במשך כל השנים, עד לתקופה האחרונה בה פועלים גורמים פוליטיים שונים המקבלים גיבוי וסיוע מגורמים פוליטיים בעיריה, להפסיק לחלוטין את שיתוף הפעולה הפורה תוך דחיקתו של מנהל הסמינר הרב מאיר לחלוטין מהסמינר וגרירת הסמינר לקלחת של מחלוקת פוליטית.

עורכי הדין כותבים במכתבם כי אירועי הימים האחרונים מלמדים כי "גורמים פוליטיים מנסים לסחוף את הסמינר למחלוקות, תוך התערבות בעניינים פדגוגיים מובהקים, ובעיקר במינוי אנשי צוות הוראה בניגוד לדעתו של מנהל הסמינר, ובאופן המסב למוסד עצמו, לתלמידות ולמורות נזקים כבדים". במכתבם הם מוסיפים כי במשך עשרות שנים היה ברור לכל כי כל מינוי של כל אנשי הצוות בסמינר מבוצע אך ורק ע"י המנהל הרב מאיר ומאושר פורמלית ע"י העיריה, ורישיון בית הספר הרשום ע"ש העיריה אינו מעלה או מוריד ביחס לסמכות למנות או לפטר אנשי הוראה".

"עם פתיחת שנה"ל תשע"ו, בימים האחרונים ממש, נדהם מרשינו לגלות כי ביוזמתם של גורמים פוליטיים נעשה ניסיון להשתלט על הסמינר, כפשוטו ממש, ולנשל את מרשנו - מקים הסמינר ומנהלו - מסמכויותיו ותפקידיו בסמינר... בימים האחרונים נודע למרשנו כי התייצבה בסמינר גב' רחל בורנשטיין (גפן), המציגה עצמה כעובדת בסמינר, והחלה עושה במקום כבתוך שלה. גב' בורנשטיין החלה לחלק הוראות למורות ונשות צוות, לכנס אסיפות ולהכתיב מהלכים, שעה שמרנו מעולם לא מינה אותה לתפקיד כלשהו, נוכחותה בסמינר אינה על דעתו, והוא מתנגד נחרצות לקבלתה לעבודה בסמינר או למינוייה לכל תפקיד שהוא".

"לא יעלה על הדעת כי תמונה מורה, ועל אחת כמה וכמה מנהלת שהמנהל מתנגד למינויה. למרות זאת, נראה כי העיריה נפלה אף היא קרבן ללחץ פסול של גורמים פוליטיים, לחץ שאין לו ולא כלום עם העבודה החינוכית הנעשית בסמינר, ונתנה את ידה למינוי הפסול הנזכר, אף שידוע לה היטב כי מדובר בצעד חסר תקדים, וכי הדבר פוגע ויפגע בסמינר פגיעה אנושה".

עורכי הדין מציינים כי המכתב שנשלח כביכול מלשכתו של מנהל אגף החינוך יהונתן ספרא, מהווה "ניסיון ברור (וחסר יסוד) להלך אימים על מורה מקצועית - הרבנית חנה אריאל - תוך התערבות פוליטית בוטה, וזהו מקרה שאין לו אח ורע בכל תולדות הסמינר מאז הקמתו".

את מכתבם מסיימים עורכי הדין בציון העובדה כי "הרב מאיר פוקד את הסמינר מידי יום, וממשיך במלאכת הניהול ובמלאכה החינוכית בלא לאות". "במידה שהעיריה תעמוד על דעתה, ותמשיך לסייע בידיהם של מי שמבקשים לסחוף את הסמינר למערבולת הפוליטית המצערת המתרחשת מחוץ לכתליו, לא תעמוד למרשנו ברירה אלא לנקוט בכל צעד שהדין מעמיד לרשותו על מנת להגן על זכויותיו ועל המשך העבודה החינוכית הנעשית בסמינר. אנו תקווה כי לא יהיה בכך צורך, וכי ניתן יהיה להגיע להסכמות בעניינים אלו כפי שנעשה עד היום".