אאא

סערת סמינר מאיר: מהומה פרצה אמש (שלישי) בכינוס של הנהלת סמינר הרב מאיר בראשות הגברת רחל בורנשטיין במהלכה הפגינו גורמים המזוהים עם הפלג הירושלמי כנגד ההנהלה החדשה.

הגברת בורנשטיין כינסה את צוות המורות בסמינר במטרה לבסס את הנהגתה בסמינר כשהיא נותנת הוראות למורות שמעתה ואילך יעמדו תחת הנהלתה.

אלא שלדברי הנוכחים, שעה קלה לאחר תחילת האסיפה החלה התפרעות של גורמים המזוהים עם הפלג הירושלמי שמחו לטענתם על "המחטף שנעשה בגניבת הסמינר".

מנגד, גורמים אחרים טענו כי מדובר היה במורות שהשתתפו בכינוס המתנגדות להנהלה החדשה. לדבריהם, נאמרו באסיפה משפטים שפגעו ברב מאיר המנהל הוותיק של הסמינר ובעקבות כך התעוררה המחאה.

כזכור מוקדם יותר שיגרו עורכי דינו של הרב מאיר מכתב הממוען אל ראש העיר חנוך זייברט ואל מנהל מחלקת החינוך בעירייה יונתן ספרא בו הם מתריעים מפני התערבות פוליטית שמבקשת לערב את הסמינר במחלוקות שאינן קשוורת אליו ומבקשים להודיע על ביטול המינוי שנעשה לדבריהם שלא על דעתו של הרב מאיר.

בתוך כך, כהמשך למאבקי השליטה בסמינר היוקרתי, שיגר הרב ישראל יצחק קלמונוביץ מחשובי הרבנים המזוהה עם הפלג הירושלמי מכתב חריף אל ראש עיריית ב"ב חנוך זייברט בו הוא מביע את תמיכתו המלאה במנהל הוותיק הרב שמואל מאיר. למכתב הצטרף הגאון רבי אהרון שכטר מחשובי ראשי הישיבות וגדולי הגור בארה"ב שהוסיף עליו בכתב ידו.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"לאחר שפנה אלי המחנך הרב שמואל מאיר שליט"א בבקשה לסייעו בדבר בית החינוך לבנות, באתי בדברים דלהלן", כותב הרב קלמונוביץ, "כלימה תכסה פנינו, בראותנו החמס והעוולה אשר נעשה לעין כל ובעזות מצח להשיג גבולו ולרדת לחייו של המחנך היקר שביקרים, רבי שמואל מאיר שליט"א, אשר נודע שמו כאיש אשר רוח בו, המוסר נפשו עשרות בשנים על חינוך בנות ישראל, וידע וטרח ועמל במו ידיו לקונן הסמינר החשוב עד אשר נחשב בסיעתא דשמיא כאחד ממבצרי החינוך הטהור בעירנו ובארץ הקודש כולה".

"ועתה קמו אנשי דמים ומרמה, לחמוס נחלתו ולהתערב ולשלוט בניהול המוסד בענייני החינוך והצוות החינוכי וכאילו באו לעזור לו, ומנצלים את מצב זמני זה שיש איזה חלישות בבריאותו לעשות כנגד רצונו הגמור שהביע כמה וכמה פעמים ולירד לחייו", מוסיף הרב במכתבו.

הרב קלמונוביץ כותב כי "ודואב הלב אשר יש בין בני העיר, ופרנסיה, וגם בתוככי המוסד החשוב, כאלו אשר נגררים ונסחפים אחר מעשה האלמות הלזה, ומשום יגיעת ממון ופוליטיקה וכדומה, נרתעים מלהשמיע מחאתם על מעשה הפשע הזה, ואוי לנו שהגענו לזה, ואיך לא יחששו להיות כופרים בטובתו של המחנך הדגול אשר כל המבצר החינוכי מכוחו הוא, ואיככה לא יחרדו פן יקויים בהם חס ושלום מאמר הכתוב משיב רעה תחת טובה לא תמוש רעה מביתו רח"ל".

"ועל כן הנני בזה בזעקה שכל אחד ואחד יפעל בכל הדרכים למנוע אשר יזמו לעשות מעשים כאלה, שהם נגד דרך התורה הקדושה ופורעי כל מוסר אנושי, והשם הטוב יכפר בעדנו, על חילול ד' ועל חילול התורה הנעשה בראש חוצות ונזכה לישועת ה'", מסיים הרב ישראל יצחק קאלמונוביץ.