אאא

מחפשים דבר תורה לשולחן שבת? מעוניינים להכיר את הפרשה ולשתף את בני המשפחה? הראשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר, רבה של ירושלים, מתארח מדי שבוע ב"כיכר השבת" ומגיש דבר תורה קצר על הפרשה.

והשבוע - וורט על פרשת כי תבוא. 

קטע מתוך שיחתו השבועית של הראשל"צ הגר"ש עמאר: 

"פרשת כי תבוא מפורסמת שבה יש מאה קללות, חסר שניים, שהתורה נתנה על ידי משה והוא אמר אותם לישראל, למי שלא ישמור את דרך ה'.

"והרבה תמהים למה התורה צריכה לכתוב כאלה קללות, ובלשון כזו בוטה וקשה, דברים שקשה להוציא אותם מהפה. ועוד שאלו חכמים, היה ראוי שהקללות יאמר אותם בלבם - מתאים לו, ואת הברכות של בלעם והעתידות של ביאת המשיח, צריך לאמר אותם משה.

"מתרצים רבותינו, שאם משה ע"ה היה אומר את הנבואות על העתיד של עם ישראל, הגויים היו אומרים שמשה הוא גם יהודי, הוא הרב שלהם, והוא אומר להם מה שערב להם לשמוע. ואם בלעם היה אומר את הקללות, אנחנו - בני ישראל - לא היינו מקבלים אותם כמו שצריך, היינו אומרים שבלעם שונא אותנו ומתוך השנאה הוא מדבר מהרהורי לבו ולא היינו לוקחים את זה ברצינות.

"מה עשה הקב"ה, אמר למשה - אתה האוהב הכי גדול של עם ישראל אתה מסרת נפשך עליהם, אתה תאמר להם את הקללות, שידעו שזה לא שנאה אלא אהבה. ומה היא אהבה? את אשר אוהב ה' יוכיח. מרוב אהבתו אלינו הוא כותב לנו צ"ח קללות, כדי שנדע את האמת, שכל עבירה שעושים, מביאים רעות קללות, דברים קשים, וה' לא רוצה, ה' טוב ומטיב, הוא לא רוצה שנגיע לזה".

 צפו בשיחה המלאה של הראשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר.