אאא

מחפשים דבר תורה לשולחן שבת? מעוניינים להכיר את הפרשה ולשתף את בני המשפחה? הראשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר, רבה של ירושלים, מתארח מדי שבוע ב"כיכר השבת" ומגיש דבר תורה קצר על הפרשה.

והשבוע - וורט על פרשת וילך, שבת שובה

קטע מתוך שיחתו השבועית של הראשל"צ הגר"ש עמאר: 

"השבת פרשת וילך שהיא שבת תשובה. שבת תשובה היא השבת שבין ראש השנה ליום הכיפורים, ואנחנו מפטירים בדבר הנביא הושע 'שובה ישראל עד ה' אלוקיך כי כשלת בעוונך', מכאן אמרו רבותינו, גדולה התשובה שמגעת עד כיסא הכבוד".

"תשובה זה לא דבר טבעי, תשובה זה לא דבר של צדק של בני אדם, תשובה זה חסד עמוק וענק שה' יתברך נתן לעם ישראל. שובה ישראל עד ה', עד ה' ממש, כי אין נביא או מלאך שיכול למחול שיכול לעשות פעולה, הקב"ה בעצמו מוחל וסולח".

"אין שום חוק שאדם יחטא וימחלו לו כי עשה תשובה, זה רק תורתנו הקדושה שנתנה תשובה, אדם אפילו אם חטא, ביום שעושה תשובה - הכל נמחל. ואם התשובה היא תשובה מאהבה, מאהבת ה', הזדונות נהפכים לזכויות, אפילו אם היה לו הרבה עוונות הן הופכות לזכויות".

"נשאלת שאלה קצת קשה שעמדו עליה בעלי המוסר. לכאורה, שבת תשובה היינו צריכים לעשות לפני ראש השנה - לא אחרי. ביום ראש השנה זה יום הדין, זה יום שנכתבים לו, בספר החיים בעז"ה - וחלילה יש גם ספרים אחרים, אז התשובה צרכה להיות לפני.

"אבל, הקב"ה אוהב את עם ישראל, וגם אחרי שישב על כיסא המשפט, ושפט וכדן ופסק וכתב, עוד נותן לנו את יד ימינו להשיב אותנו אליו. עוד לפני בוא יום הגדול, יום הכיפורים, כבר הקב"ה ישתבח שמו, נותן לנו את הימים האלה שעליהם אמר הנביא 'דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב', שה' מתקרב אלינו יותר, ושבת שובה עולה על כולם, אותיות השבת הן אותיות תשובה. 

"ה' אומר לנו, נכון שכבר שפטתי וכתבתי, אל תתייאשו. נותן לנו עוד תקווה, עוד עידוד, יש בידכם לעשות, ולא לחוש ולהסתפק כי התשובה היא עד ה' אלוקיך".

צפו בשיחה המלאה של הראשל"צ הגר"ש עמאר.