אאא

מחפשים דבר תורה לחג הסוכות, לשתף את בני המשפחה? הראשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר, רבה של ירושלים, מתארח ב"כיכר השבת" ומגיש דבר תורה קצר לכבוד חג הסוכות. 

קטע מתוך שיחת החג של הראשל"צ הגר"ש עמאר: 

"היום הזה הוא ערב חג הסוכות, "זמן שמחתנו".  "בסוכות תשבו שבעת ימים': אומרת הגמרא 'צא מדירת קבע והיכנס לדירת עראי', אנחנו עושים סוכה, זכר לעננים שהקפנו ה' בדרך בצאתנו ממצרים, אבל צריכים להבין את המשמעות העמוקה יותר של חג הסוכות.

"החיים שלנו כאן הם חיים זמניים, אין פה קבע, חיים של ניסיונות, זה לא האמת של החיים, עלמא דשקרא, זה חלום, אבל אין מקום אחר לקיים תורה ומצוות, רק כאן. ברגע שאדם מתחיל לחשוב שכאן זה הקביעות שלו, זה גורם לו להתרחקות מתורה ומצוות, ומתחיל להעריך רק את הטובות של העולם הזה, רק את ההישגים של העולם הזה, את ההנאות של העולם הזה ואינו שם ליבו על התורה ועל חיי הנצח - חיי העולם הבא.

"בסוכות ה' מעורר אותנו, אומר לנו 'צא מדירת קבע וכנס לדירת עראי', תכנס למה שאתה באמת צריך להרגיש: שהעולם הזה  הוא רק דירת עראי, כדי להמחיש לנו את הדבר אנחנו עושים סוכה ועוזבים את ביתנו הקבוע, ואת שולחננו ואת כל הכלים הכי יפים ויוצאים שבעה ימים לדור בסוכה, כדי שנחוש שאנחנו רק בעראי, השבעה ימים הם כנגד השבעים שנה. 

"וכשחשים את זה, וכשמצליחים להרגיש את ההרגשה הזו אז 'ושמחת בחגך'. כל אדם רוצה שמחה, מה מונע את השמחה? הרגשת החסרונות, והרגשת החסרונות נכרת כשאדם בקביעות שלו, אדם כשנמצא עראי באיזה מקום - הוא לא מקפיד, אבל כשהוא בביתו הוא רוצה את כל הפינוקים שלו".

צפו בשיחתו המלאה של הראשל"צ הגר"ש עמאר.