אאא

בשיחתו השבועית בפני אברכים, התבטא ראב"ד "העדה החרדית" הגאון רבי משה שטרנבוך על ההחלטה של מועצת גדולי התורה החסידית לאשר לח"כ יעקב ליצמן ליטול תפקיד שר בממשלת ישראל.

"השבוע נתפרסם אודות מינוי אחד מחברי הכנסת דאגודת ישראל לשר בממשלה" אמר הרב שטרנבוך, "אולם מעלימים עין ממה שהשר צריך להצהיר אני נאמן למדינה וחוקיה, כל חברי הכנסת מצהירים אמונים, אבל הם מצהירים אמונים רק למדינה בלא חוקיה והצהרתם יכולה להתפרש רק על כך שיתעסקו בטובת תושבי המדינה".

"בהצהרת אמונים של שר שאומר להדיא שהוא נאמן לחוקי המדינה, הרי זה שאלה בחמורות שבחמורות, שהרי הרבה מחוקיה הם נגד התורה והקב"ה, ובהצהרתו הרי הוא ככופר בתורה שאומר להדיא שהוא נאמן לחוקי המדינה שבחלק מחייבים לעבור על דיני התורה". 

"בשעתו", סיפר הגר"מ שטרנבוך, "כשדיברתי בענייני הקואליציה עם האדמו"ר בעל ה'לב שמחה מגור' זצ"ל, והצעתי לפניו את משנת ההלכה בעניין, אמר לי "אני מביע דעתי רק בעניין הרווח שייצא מזה, אבל בחלק ההלכה אינני מתערב כלל, ואני מניחו לגדולי תורה".

"ידוע שבשעה שחבר כנסת אחד הוסיף מדיליה בנוסח ההצהרה ואמר שהוא נאמן ל"מדינה וחוקי התורה" הכריעו בית המשפט שיחזור ויצהיר אמונים למדינה בלבד בלא שום התחייבות לתורה וכבר הרעיש בזמנו הראב"ד הגרי"י פישר זצ"ל שהצהרת אמונים על המדינה וחוקיה הוא בחשש ייהרג ואל יעבור" אמר הרב שטרנבוך לאברכים.